black-background

Live Meetings

Każdy użytkownik platformy Lex4you.pl może brać udział w dowolnej ilości Live Meetings czyli spotkań na żywo z ekspertami w formule online. Zawsze odnoszą się one do najbardziej aktualnych tematów wynikających z najnowszych zmian w przepisach. Nasi eksperci są do dyspozycji kilka razy w tygodniu o stałej porze, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spotkań. Omawiają określony temat oraz odpowiadają na Państwa pytania.

Live Meetings dostępne są w ramach każdego z 4 oferowanych na platformie pakietów szkoleniowych

Najbliższy Live Meeting odbędzie się za:

0dni0godz.0min0s

Podczas Live Meeting możliwe jest zadawanie ekspertom pytań na żywo korzystając z udostępnionego w tym celu czatu.

— Przykłady Live Meetings

Urlopy wypoczynkowe podczas zagrożenia epidemicznego ze szczególnym uwzględnieniem sposobów udzielania urlopu, a także możliwości narzucenia terminu wykorzystania urlopu.

Mimo, że tzw. przepisy antykryzysowe nie zmieniły uregulowań dotyczących urlopów wypoczynkowych, jednak ich praktyczne zastosowanie w trakcie zagrożenia epidemicznego budzi sporo kontrowersji. W jakich sytuacjach pracodawca może udzielić urlopu bez zgody pracownika? Czy pracodawca ma taką możliwość w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego? W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia tzw. urlopu na żądanie? Czy udzielenie urlopu musi nastąpić na piśmie? Czy pracodawca ma prawo pytać pracownika gdzie spędził urlop? To tylko część zagadnień, które poruszymy w trakcie naszego spotkania.

RODO w dobie koronawirusa – zasady zbierania i przetwarzania określonych informacji.

W trakcie webinaru wskażemy jakie obowiązki i uprawnienia przysługują pracodawcy zarówno wobec swoich pracowników jak i klientów. Odpowiemy na pytania dot. pomiaru temperatury, zbierania danych dot. podróży pracowników, kontaktów z osobami zarażonymi lub objętymi kwarantanną.

Zmiany w tzw. przepisach antykryzysowych dotyczących czasu pracy – skrócenie odpoczynku dobowego, równoważny czas pracy, wydłużony okres rozliczeniowy.

Poza pracą zdalną tzw. uregulowania antykryzysowe wprowadziły również zmiany w zakresie czasu pracy. Jednakże nie wszyscy pracodawcy mogą skorzystać ze skróconego odpoczynku dobowego lub tygodniowego. Dodatkowo wprowadzono rozwiązania znane już wcześniej
z Kodeksu pracy, jak np. wydłużenie okresu rozliczeniowego czy przedłużenie liczby godzin pracy w ciągu doby. W trakcie naszego spotkania doprecyzujemy kiedy pracodawca wprowadzając takie zmiany musi uzyskać zgodę związków zawodowych bądź przedstawicieli załogi, a w jakich sytuacjach może to zrobić jednostronną decyzją.

— Co wyróżnia tę formę zdobywania wiedzy?

Możliwość zadawania ekspertom pytań w czasie rzeczywistym, korzystając z udostępnionego w tym celu czatu.

Zawsze najbardziej aktualne tematy i komentarze wynikające z najnowszych zmian w przepisach i trwających jeszcze procesów legislacyjnych.

Stała dostępność materiałów dzięki regularnie uzupełnianemu harmonogramowi spotkań z ekspertami oraz rejestrowaniu każdego Live Meeting i udostępnianiu go później na platformie.

Kolejne Live Meetings:

Definicje i istota koncepcji Work Life Balance.
Różne podejścia do równowagi między życiem zawodowym a osobistym.
Jakie mogą być konsekwencje braku równowagi?
Czy można utrzymać Work Life Balance w realiach pracy zdalnej?

Prowadzący:
Jarosław Dudek
Psycholog, ekspert
budowania relacji

Wiele kwestii związanych z JPK budzi ciągłe wątpliwości. Do tego grona zalicza się również zasady korygowania zarówno bez wezwania organu podatkowego, jak również po jego otrzymaniu. W szczególności istotną kwestią są zasady nakładania kary za błędy w przesłanym pliku, biorąc pod uwagę drobne, ale istotne zmiany przepisów w tym zakresie w ostatnich miesiącach. Te i wiele innych kwestii omówimy podczas naszego spotkania.

Prowadzący:
Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego
i międzynarodowego prawa podatkowego

Wiele kwestii związanych z JPK budzi ciągłe wątpliwości. Niewątpliwie często stosowanym nowym oznaczeniem będzie symbol „TP” wskazujący na dokumenty odnoszące się do transakcji realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podczas naszego spotkania omówimy jakie podmioty i w jakich sytuacjach mogą być zobowiązane z do stosowania ww. oznaczenia.

Prowadzący:
Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego
i międzynarodowego prawa podatkowego

W roku 2020 Ministerstwo Finansów sprawiło, że gorącym tematem stały się paragony stanowiące tzw. faktury uproszczone. Wynikało to z prezentowania przez Ministerstwo Finansów błędnej wykładni  prawa podatkowego, które reguluje zasady wystawiania tego rodzaju dokumentów. Na szczęście fiskus wycofał się z błędnej interpretacji przepisów. Jaki jest aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów? Jaki są zasady wystawiania faktur uproszczonych? Czy można do paragonu mogącego stanowić fakturę uproszczoną wystawić fakturę tradycyjną? Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym tematem, zapraszamy na Live Meeting dotyczący tej tematyki.

Prowadzący:
Michał Krawczyk
Ekspert w zakresie podatków, VAT i CIT,
procedury kontroli podatkowej

Czym jest samoocena i dlaczego jej odpowiedni poziom jest tak ważny w życiu zawodowym i osobistym?
Jak kształtuje się samoocena i co ma na nią największy wpływ?
Przejawy nieadekwatnej samooceny.
Jak wzmacniać samoocenę w dorosłym życiu?

Prowadzący:
Jarosław Dudek
Psycholog, ekspert
budowania relacji

Zaproponuj nowy temat spotkania

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.