Pakiet Dostępowy MIX: Finanse + Kadryblack-background

Pakiet MIX Finanse + Kadry

— Co Otrzymujesz w Ramach Pakietu?

Jest to połączenie materiałów z pakietów: „Podatki i Księgowość” oraz „Kadry i Płace”. Pakiet MIX zawiera zestaw profesjonalnych szkoleń multimedialnych z tematyki podatkowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej. Gwarantuje również stały dostęp do uzupełnianych regularnie na platformie nowych materiałów w formie wideoszkoleń, interpretacji przepisów podatkowych i porad ekspertów. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów Krajowej Izby Podatkowej oraz Polskiego Centrum Kadrowo-Płacowego, co zapewnia ich najwyższą jakość merytoryczną i praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Otrzymują Państwo dostęp do platformy aż na 12 miesięcy, dzięki czemu każdy może zdobywać wiedzę zgodnie z indywidualnymi możliwościami, bez presji czasu i z opcją wielokrotnego powrotu do najbardziej złożonych zagadnień.

1990 zł netto

Dostęp na 12 miesięcy

— Szkolenia Multimedialne

PPK – najważniejsze zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach

PPK – najważniejsze zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zagadnienia opracowane zostały w formie pytań i odpowiedzi poruszających najbardziej istotne kwestie związane z tą tematyką. Data publikacji: 20.11.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Czas pracy po zmianach obowiązujących od 2019 roku – praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów.

Czas pracy po zmianach obowiązujących od 2019 roku – praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 roku w zakresie m. in. prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Data publikacji: 06.11.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Zmiany w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych – QUICK FIXES 2020.

Celem szkolenia jest omówienie istotnych zmian dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciami towarów i usług. W szczególności, przeanalizujemy nowości, które nastąpią od 1 stycznia 2020 r. w związku ze zmianą dyrektywy VAT 2006/112/WE. Data publikacji: 25.10.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Przełomowe zmiany w VAT. Split Payment, Biała Lista Rachunków Bankowych, pakiet zmian uszczelniających oraz nowa matryca VAT.

Druga połowa 2019 roku to okres wielu przełomowych zmian w zakresie podatku VAT. Obowiązkowy Split Payment, biała lista rachunków bankowych czy nowa matryca VAT to tylko niektóre z tematów poruszanych na szkoleniu. Ekspert szczegółowo omawia zakres nowelizacji przepisów, kładąc szczególny nacisk na ich praktyczne stosowanie i wskazując nowe obowiązki podatników. Data publikacji: 20.08.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Rewolucyjne zmiany w ustawie o PIT. Likwidacja PIT dla młodych, zmiana stawki z 18% na 17% oraz inne obowiązki płatników podatku dochodowego w 2019 roku.

Analizujemy najważniejsze zmiany w podatku PIT z naciskiem na najnowsze regulacje prawne, jakie wchodzą w życie od sierpnia i października 2019 roku. Data publikacji: 29.07.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Zatrudnianie cudzoziemców dla praktyków – z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1 stycznia 2019 roku.

Ekspert w ramach szkolenia wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane ze zmianami prawnymi w zakresie zatrudniania cudzoziemców w naszym kraju. Porusza m. in. takie kwestie jak: legalny wjazd, pobyt oraz podejmowanie pracy w Polsce, głównie przez obywateli krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Data publikacji: 19.07.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Dokumentacja pracownicza 2019.

Szkolenie prowadzone przez eksperta prawa pracy i jednocześnie praktyka z wieloletnim doświadczeniem wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z rewolucyjnymi zmianami w dokumentacji pracowniczej, jakie weszły w życie w 2019 roku, skupiając się na praktycznych aspektach stosowania nowych przepisów. Data publikacji: 07.06.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Raportowanie schematów podatkowych – nowy obowiązek podatników i nie tylko…

Ekspert analizuje nowe przepisy podatkowe, określa kogo dotyczą i wskazuje obowiązki ciążące na podatnikach w zakresie raportowania schematów podatkowych oraz sposoby ich realizacji. Szczegółowo omawia definicję schematu podatkowego, rodzaje formularzy MDR i ich zakres, jak również sankcje dla podatników wynikające z niestosowania nowych regulacji prawnych. Data publikacji: 31.05.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019. Jak wdrożyć nowe obowiązki w firmie.

Na szkoleniu omawiamy najważniejsze zagadnienia związane z wprowadzeniem przepisów o PPK. Ekspert szczegółowo wyjaśnia zasady działania tej nowej formy oszczędności emerytalnych, koncentrując się na obowiązkach pracodawców i czynnościach, jakie należy wykonać, aby wdrożyć w firmie PPK. Data publikacji: 22.05.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Prawo pracy 2019 – kompleksowe ujęcie zmian w Kodeksie pracy w zakresie m.in.: ochrony danych osobowych, świadectw pracy, ochrony przedemerytalnej, mobbingu i dyskryminacji.

Szkolenie przeprowadzone przez eksperta prawa pracy wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z nowymi regulacjami prawnymi. Analizujemy najważniejsze zmiany Kodeksu pracy w zakresie m.in.: ochrony danych osobowych, dokumentacji prawniczej oraz funkcjonowania w firmach organizacji związkowych. Data publikacji: 17.04.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Uchwalone i planowane zmiany w podatku VAT na rok 2019 oraz problematyczne zagadnienia w podatku VAT.

Szkolenie szczegółowo omawia i wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z planowanymi oraz wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. zmianami w podatku VAT. Ekspert podatkowy porusza w nim m.in. takie tematy jak: skrócenie „ulgi za złe długi”, JPK-VDEK, wiążąca informacja stawkowa (WIS), CRP VAT czy „kasy online”. Data publikacji: 08.04.2019 r.

Sprawdź szczegóły


— Interpretacje Prawne

Porady ekspertów Lex4you.pl

O dostawie towarów w systemie ciągłym nie decyduje wola stron.

Data publikacji: 08.10.2019 r.

Potwierdzenie odbioru usługi jako moment powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Data publikacji: 13.09.2019 r.

Zleceniodawca nie odliczy VAT od paliwa zużytego przez współpracownika

Data publikacji: 19.09.2019 r.

Przełomowy wyrok w sprawie podatku od przychodów z budynków.

Data publikacji: 23.09.2019 r.

Samochód firmy w kosztach podatkowych – najnowsze stanowiska KIS.

Data publikacji: 29.09.2019 r.

Koszty pośrednie rozliczane niezależnie od ujęcia w księgach rachunkowych.

Data publikacji: 04.10.2019 r.

Czy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?

Data publikacji: 08.10.2019 r.

Mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie.

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Kontrola trzeźwości pracownika – czy jest dopuszczalna?

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Jak prawidłowo chronić dane osobowe w toku rekrutacji?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Monitorowanie pracowników.

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Rozszerzenie katalogu uprawnień dla Pracowników – innych członków najbliższej rodziny, którzy opiekują się dzieckiem.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Świadectwa pracy po zmianach przepisów.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo zmienić rozkład czasu pracy pracownika?

Data publikacji: 15.09.2019 r.

W którym momencie pracownikowi zmienia się długość okresu wypowiedzenia?

Data publikacji: 22.09.2019 r.

Jak prawidłowo udzielać urlopu pracownikom, których dobowy czas pracy jest inny niż 8 godzin?

Data publikacji: 26.09.2019 r.

Wyjątki od stosowania tzw. 4-letniej ochrony przedemerytalnej.

Data publikacji: 01.10.2019 r.

Roczny limit pracy w godzinach nadliczbowych.

Data publikacji: 08.10.2019 r.

— Porady Ekspertów

Nie każda korzyść podatkowa jest schematem podatkowym.

Data publikacji: 05.09.2019 r.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów – od 1 stycznia 2020 r.

Data publikacji: 10.09.2019 r.

Płatność podzielona w spłatach ratalnych i niepełnych.

Data publikacji: 10.09.2019 r.

9-Karty-paliwowe-w-pewnych-sytuacjach-daj

Karty paliwowe (w pewnych sytuacjach) dają prawo do odliczenia VAT – DKV a wyrok TSUE.

Data publikacji: 23.09.2019 r.

Podatek u źródła nawet przy zakupach handlowych.

Data publikacji: 30.09.2019 r.

Jak-ustali_C4_87-jednorazow_C4_85-warto

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – aspekty PIT/CIT i VAT.

Data publikacji: 05.10.2019 r.

Udzielanie urlopu zaległego do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Data publikacji: 03.09.2019 r.

Na jakich warunkach możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca który studiuje w Polsce?

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Czy zatrudnienie obywatela EOG (np. Norwegii) w Polsce wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Czy karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” jest wystarczająca do legalnego zatrudnienia cudzoziemca?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, który legitymuje się paszportem biometrycznym?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Jak długo można przechowywać CV po zakończeniu rekrutacji oraz czy można je wykorzystać do kolejnych projektów rekrutacyjnych?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

PPK a obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych.

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Szkolenie Pracownika a przetwarzanie jego danych osobowych.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Czy Pracodawca może pozyskiwać informacje o kandydacie z Internetu i czy może sprawdzać referencje?

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Wizerunek Pracownika - co podlega ochronie prawnej?

Wizerunek Pracownika – co podlega ochronie prawnej?

Data publikacji: 30.10.2019 r.

Czy za pracę w tzw. wolną sobotę pracodawca ma prawo zapłacić zamiast udzielać dnia wolnego?

Data publikacji: 08.09.2019 r.

Czy można rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży?

Data publikacji: 10.09.2019 r.

W jakiej formie pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?

Data publikacji: 20.09.2019 r.

Komu należy przekazać informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?

Data publikacji: 27.09.2019 r.

— Tematyka Poruszanych Zagadnień —

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach — Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach: Prawo Pracy

Prawo pracy

Kadry i Płace

2019 © Copyright - Lex4you.pl