Pakiet Dostępowy MIX: Finanse + Kadryblack-background

Pakiet MIX Podatki + Kadry

— Co Otrzymujesz w Ramach Pakietu?

Jest to połączenie materiałów z pakietów: „Podatki i Księgowość” oraz „Kadry i Płace”. Pakiet MIX zawiera zestaw profesjonalnych szkoleń multimedialnych z tematyki podatkowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej. Gwarantuje również stały dostęp do uzupełnianych regularnie na platformie nowych materiałów w formie m.in.: live meetings, wideoszkoleń, bazy szkoleń online, interpretacji przepisów i porad ekspertów. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów Krajowej Izby Podatkowej oraz Polskiego Centrum Kadrowo-Płacowego, co zapewnia ich najwyższą jakość merytoryczną i praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Otrzymują Państwo dostęp do platformy aż na 12 miesięcy, dzięki czemu każdy może zdobywać wiedzę zgodnie z indywidualnymi możliwościami, bez presji czasu i z opcją wielokrotnego powrotu do najbardziej złożonych zagadnień.

2490 zł netto

Dostęp na 12 miesięcy

— Baza Szkoleń Online

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Jak odróżnić mobbing od dyskryminacji, czyli jak pracodawca może rozpoznać zagrożenia i unikać związanych z tym roszczeń?

Data publikacji 28.09.2020 r.Mobbing i dyskryminacja są w najlepszym razie mylone, a najczęściej używane zamiennie w opisie tego samego zjawiska. Tymczasem kwestie te dotyczą kompletnie różnych sytuacji. W trakcie szkolenia wskażemy czym różnią się oba pojęcia, jak należy zachować się w razie zaistnienia któregoś z tych zjawisk, jak zapobiegać tego typu sytuacjom, oraz jakie roszczenia mogą mieć potencjalne ofiary.

Sprawdź szczegóły

Michał Krawczyk

VAT w obrocie międzynarodowym – eksport i import towarów oraz usług.

Data publikacji 24.09.2020 r.Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z towarowymi transakcjami eksportowymi i importowymi oraz związanymi z rozliczeniem świadczenia usług w obrocie międzynarodowym. Rozliczenie tego typu transakcji budzi wiele wątpliwości, w kontekście momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania stawki VAT 0%.

Sprawdź szczegóły

Paweł Kobierzewski Radca prawny

PPK w sektorze publicznym.

Data publikacji 21.09.2020 r.Szkolenie skierowane jest do podmiotów zatrudniających, będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych, które rozpoczynają stosowanie przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w dniu 1 stycznia 2021 r. W jego trakcie przybliżone zostały obowiązki pracodawców związane z wdrożeniem PPK, a także kwestie istotne dla osób zajmujących się wdrożeniem i obsługą programu.

Sprawdź szczegóły

Ulga IP Box (stawka 5% dla informatyków) i ulga na prace badawczo-rozwojowe.

Data publikacji 17.09.2020 r.Szkolenie dotyczy dwóch interesujących ulg podatkowych skierowanych do innowacyjnych przedsiębiorców: ulgi IP-Box i ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Uczestnicy zyskują praktyczną wiedzę w zakresie ustalenia możliwości korzystania z obu ulg, a także prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń zastosowanych rozwiązań.

Sprawdź szczegóły

Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej.

Data publikacji 15.09.2020 r.Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, rozliczających podatek VAT i podatek CIT. Jego celem jest wskazanie oraz szczegółowe omówienie najważniejszych zmian, które zostały wdrożone w 2020 roku również w wyniku pandemii - do których jednocześnie podmioty te muszą się przygotować.

Sprawdź szczegóły

Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 roku – JPK_VAT, Stawki VAT, WDT.

Data publikacji 11.09.2020 r.Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od lipca 2020 roku. Dotyczą one przede wszystkim: białej listy podatników, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Jednolitego Pliku Kontrolnego i stawek VAT, warunków stosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych (WDT), ale także kas rejestrujących.

Sprawdź szczegóły

Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA.

Data publikacji 07.09.2020 r.Szkolenie ma na celu przedstawienie szczegółowych praktycznych informacji o nowej strukturze logicznej JPK_V7, która zastąpi zarówno deklarację VAT-7(K) jak i dotychczasową strukturę ewidencji VAT - czyli JPK_VAT. Zakres został dodatkowo wzbogacony o najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które rozwiewają wątpliwości wynikające z niejasnej treści przepisów, a także nieścisłości zapisów struktury JPK_V7.

Sprawdź szczegóły

Praktyczne aspekty Split Payment oraz Białej listy rachunków bankowych.

Data publikacji 04.09.2020 r.Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy oraz omówienie praktycznych problemów w zakresie przepisów dotyczących stosowania podzielonej płatności (split payment), które obowiązują od lipca 2018 roku oraz ich modyfikacji od listopada 2019 roku, a także dokonywania obowiązkowej płatności na rachunki bankowe zawarte w rejestrze podatników VAT czynnych („Biała Lista Rachunków Bankowych”), jak również wynikających z nich modyfikacji w rozliczeniu podatku dochodowego. Mimo, iż przepisy funkcjonują już od wielu kilku lat, to wciąż budzą wiele wątpliwości i kontrowersji.

Sprawdź szczegóły

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Nowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

Data publikacji 02.09.2020 r.Szkolenie szczegółowo omawia najistotniejsze zagadnienia związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego. Ekspert m.in.: wskazuje możliwości jednostronnego udzielania urlopu przez pracodawcę, doprecyzowuje sytuacje, w których pracownik może rozpocząć urlop bez zgody pracodawcy, omawia okoliczności odmowy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie czy wskazuje w praktyce jak udzielać urlopu osobom, których czas pracy jest krótszy lub dłuższy niż 8 godzin.

Sprawdź szczegóły

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Nowelizacja akt osobowych, czyli o czym należy pamiętać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

Data publikacji 25.08.2020 r.Początek ubiegłego roku to duże zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Modyfikacji uległy nie tylko przepisy Kodeksu pracy, ale wydane zostało również nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. W trakcie szkolenia ekspert analizuje i omawia wszystkie najistotniejsze modyfikacje prawne w tym obszarze.

Sprawdź szczegóły

Paweł Kobierzewski Radca prawny

Najtrudniejsze problemy związane z wdrożeniem PPK.

Data publikacji 10.08.2020 r.Zapraszamy na szkolenie podczas którego ekspert szczegółowo omawia najtrudniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem PPK. Skierowane jest ono głównie do podmiotów, które już wdrożyły lub są w trakcie wdrażania programu, a więc znają założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Sprawdź szczegóły

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Koszty uzyskania przychodu w 2020 roku – bieżące problemy i nowości interpretacyjne.

Data publikacji 30.07.2020 r.Zapraszamy na szkolenie podatkowe dotyczące problematyki ważnej dla każdego przedsiębiorcy, dla każdej firmy - od najmniejszej do największej. W programie znalazły się kluczowe kwestie poprawnego rozliczenia kosztów podatkowych zarówno w aspektach praktycznych jak i interpretacjach Krajowej Administracji Skarbowej.

Sprawdź szczegóły

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Branża budowlana i deweloperska – rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2020 roku.

Data publikacji 28.07.2020 r.Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie, dedykowane dla branży budowlanej i deweloperskiej. Ekspert omawia aspekty podatkowe w najważniejszych obszarach tego typu działalności. Analiza obejmuje podatki dochodowe i podatek VAT. Szkolenie uwzględnia także istotne zmiany interpretacyjne, jak np. zmiana interpretacji ogólnej MF w trakcie 2020 roku.

Sprawdź szczegóły

Podatek VAT dla Lasów Państwowych – zmiany w ustawie w 2020 roku.

Data publikacji 22.07.2020 r.Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian w VAT od 1 lipca 2020 roku, które będą miały wpływ na rozliczenia podatkowe, zapoznanie uczestników z aktualnymi interpretacjami organów podatkowych oraz z orzeczeniami sądowymi istotnymi z punktu widzenia sektora leśnego z uwzględnieniem jego specyfiki.

Sprawdź szczegóły

Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz osób niebędących pracownikami w 2020 roku – w tym konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS.

Data publikacji 22.07.2020 r.Zagadnienia związane z podróżami służbowymi są przedmiotem zainteresowania wielu osób ze służb finansowych przedsiębiorstw. Celem szkolenia jest aktualizacja informacji w tym zakresie i zdobycie wiedzy na temat rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników jak i osób niebędących pracownikami w 2020 roku.

Sprawdź szczegóły

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Podatki 2021 – profesjonalnie i praktycznie o zmianach w prawie podatkowym.

Data publikacji 16.07.2020 r.Rok 2021 niesie ogromne wyzwania dla kadry menadżerskiej i księgowej. Wejdą w życie kolejne zmiany w prawie podatkowym, ale też pojawią się nowe możliwości po zaskakującym w tym zakresie roku 2020, który obfituje w niespodzianki zarówno w aspekcie epidemii globalnej koronawirusa, ale też licznych restrukturyzacji krajowej regulacji prawnej i podatkowej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze specjalistycznym szkoleniem, podczas którego nasz ekspert przybliży tę problematykę.

Sprawdź szczegóły

Michał Krawczyk

Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

Data publikacji 08.07.2020 r.Kryzys wynikający z COVID-19 oraz związane z tym niedobory w budżecie Państwa, jak i zmiany w JPK_VAT polegające na uszczegółowieniu danych przekazywanych organom podatkowym, mogą spowodować nasilenie się czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, czy kontroli celno-skarbowych, których zadaniem będzie poszukiwanie uszczupleń podatkowych lub niewłaściwego rozliczenia podatkowego, środków otrzymanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia poświęconego temu zagadnieniu.

Sprawdź szczegóły

Raportowanie schematów podatkowych – nowy obowiązek podatników i nie tylko…

Data publikacji 03.07.2020 r.1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy w zakresie przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Celem szkolenia jest omówienie wprowadzonej instytucji raportowania, określenie kogo dotyczą nowe przepisy ,wskazanie obowiązków ciążących na firmach oraz sposobów ich realizacji. W trakcie szkolenia omówiony zostanie także zakres i sposób wdrożenia wewnętrznej procedury MDR.

Sprawdź szczegóły

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Pułapki w prawie pracy.

Data publikacji 29.06.2020 r.Osoby zajmujące się na co dzień prawem pracy, a zwłaszcza pracownicy działów kadr, napotykają niekiedy na nietypowe sytuacje, których rozwiązanie wymaga czegoś więcej niż proste zastosowanie konkretnego przepisu prawa. Czasami takiej regulacji prawnej w ogóle nie ma, a nawet jeżeli jest, to jej praktyczne zastosowanie wywołuje liczne wątpliwości. W trakcie szkolenia ekspert wskazuje odpowiedzi na takie właśnie, czasem trudne, a kiedy indziej nie zawsze typowe pytania.

Sprawdź szczegóły

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Praktyczne aspekty nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA.

Data publikacji 26.06.2020 r.Szkolenie ma na celu przedstawienie szczegółowych informacji o nowej strukturze logicznej JPK_V7, która zastąpi zarówno deklarację VAT-7(K) jak i dotychczasową strukturę ewidencji VAT, czyli JPK_VAT. Ekspert omawia przede wszystkim praktyczne aspekty prezentacji transakcji w nowej strukturze JPK na przykładach zaprezentowanych w plikach demonstracyjnych.

Sprawdź szczegóły

« » strona 1 / 2

— Szkolenia Multimedialne

Zmiany w CIT od 2020 r.

Data publikacji: 25.06.2020 r. Rok 2020 przyniósł liczne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Ich zakres w trakcie roku podatkowego został dodatkowo poszerzony w związku z epidemią COVID-19. W krótkim czasie wprowadzono szereg ustaw antykryzysowych, które m.in. zmieniły także przepisy w zakresie CIT. W ramach szkolenia Ekspert szczegółowo wyjaśnia najważniejsze związane z tym zagadnienia, których znajomość jest niezbędna z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy.

Sprawdź szczegóły

Zmiany przepisów prawa pracy w ustawach antykryzysowych.

Data publikacji: 09.06.2020 r. Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji na temat zmian w przepisach prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zapisów związanych z epidemią koronawirusa.

Sprawdź szczegóły

Pracodawca i przedsiębiorca w obliczu COVID-19 – aspekty podatkowe.

Data publikacji: 17.04.2020 r. Stan epidemii COVID-19 spowodował w Polsce wiele zmian prawnych. Ekspert skupia się przede wszystkim na kwestiach podatkowych i regulacjach jakie w tym zakresie przewidział ustawodawca wobec pracodawców, przedsiębiorców i osób samozatrudnionych.

Sprawdź szczegóły

Specustawa – zakres podatkowej pomocy państwa dla firm w związku z epidemią koronawirusa (część 2).

Data publikacji: 14.04.2020 r. Szkolenie porusza zagadnienia podatkowe związane ze specustawą, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa.

Sprawdź szczegóły

Specustawa – zakres podatkowej pomocy państwa dla firm w związku z epidemią koronawirusa (część 1).

Data publikacji: 07.04.2020 r. Szkolenie porusza zagadnienia podatkowe związane ze specustawą, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa.

Sprawdź szczegóły

Najnowsze zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem m.in. ustawy o koronawirusie.

Data publikacji: 01.04.2020 r. Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji na temat zmian w przepisach prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zapisów związanych z epidemią koronawirusa.

Sprawdź szczegóły

Prawo pracy a sytuacje kryzysowe w praktyce – obowiązki pracodawcy i pracownika z związku z ustawą o koronawirusie.

Data publikacji: 24.03.2020 r. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian prawnych związanych z obecną sytuacją w Polsce, w tym z wprowadzeniem ustawy o koronawirusie. Ekspert koncentruje się na prawach i obowiązkach pracodawców oraz pracowników.

Sprawdź szczegóły

Zmiany podatkowe w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych.

Data publikacji: 19.03.2020 r. Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji na temat zmian w podatku VAT i CIT, które dotykają podmioty wodnokanalizacyjne i zasad ich stosowania w celu uniknięcia kar.

Sprawdź szczegóły

Podatek dochodowy (CIT) w podmiotach leczniczych.

Data publikacji: 16.03.2020 r. Celem szkolenia jest wskazanie najważniejszych zmian w podatku dochodowym, które dotykają podmioty lecznicze i zasad ich stosowania w celu uniknięcia sankcji. Ekspert omawia m.in. takie zagadnienia jak: biała lista, mechanizm podzielonej płatności; ulga na złe długi czy raportowanie schematów podatkowych.

Sprawdź szczegóły

Urlopy i inne uprawnienia rodzicielskie pracowników.

Data publikacji: 12.03.2020 r. Celem szkolenia jest omówienie przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników i obowiązków pracodawców w tym zakresie. Ekspert kompleksowo przedstawia związane z tym zagadnienia, uwzględniając zmiany w przepisach obowiązujące od 7 września 2019 r.

Sprawdź szczegóły

ABC podatku VAT – zasady ustalania zobowiązania podatkowego.

Data publikacji: 02.03.2020 r. Szkolenie ma na celu omówienie zagadnień z zakresu podatku VAT w szczególności dotyczących zasad określania zobowiązania podatkowego. Ekspert prezentuje podstawowe reguły i obowiązki związane z ustalaniem podatku od towarów i usług.

Sprawdź szczegóły

JPK_V7: deklaracja VAT i JPK_VAT w jednym.

Data publikacji: 25.02.2020 r. Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji o nowych obwiązkach ewidencyjnych podatników VAT czynnych polegających na składaniu ujednoliconego pliku JPK zawierającego deklarację VAT oraz dotychczasowy plik z ewidencją VAT, czyli JPK_VAT. Omawia najważniejsze zagadnienia związane danymi zawartymi w strukturze JPK_V7.

Sprawdź szczegóły

ZFŚS w 2020 roku.

ZFŚS w 2020 roku.

Data publikacji: 19.02.2020 r. Szkolenie porusza problematykę działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminów oraz gospodarowania środkami zgromadzonymi w ZFŚS. Odnosi się również do kwestii związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Sprawdź szczegóły

Wynagrodzenia w podmiotach leczniczych.

Data publikacji: 13.02.2020 r. Celem szkolenia jest omówienie problematyki wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w zakresie m.in. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów.

Sprawdź szczegóły

BDO – nowości od 2020 r. i ostatnie zmiany w gospodarce odpadami.

Data publikacji: 29.01.2020 r. Celem szkolenia jest omówienie istotnych zmian w zakresie gospodarowania odpadami jakie nastąpiły od 1 stycznia 2020 roku, z uwzględnieniem m.in. takich kwestii jak: rejestracja w BDO, zasady prowadzenia ewidencji w bazie, sprawozdawczość czy opłata recyklingowa.

Sprawdź szczegóły

Ceny transferowe od 1 stycznia 2019 r.

Data publikacji: 21.01.2020 r. Szkolenie omawia istotne zmiany w przepisach dotyczących tematyki cen transferowych z uwzględnieniem m.in. takich elementów jak: dokumentacja cen transferowych, warunki transakcji czy procesy realizowane z udziałem podmiotów powiązanych.

Sprawdź szczegóły

Zasady odbioru i ewidencja odpadów w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Data publikacji: 15.01.2020 r. Szkolenie omawia zmiany prawne w zakresie przekazywania i ewidencjonowania odpadów od 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem zasad uzyskania wpisu w Rejestrze BDO. Zawiera również praktyczną prezentację poruszania się po najważniejszych elementach systemu.

Sprawdź szczegóły

ABC podatku VAT – podstawy prawne, podmiot i przedmiot opodatkowania oraz obowiązek podatkowy.

Szkolenie swym zakresem obejmuje zagadnienia związane z podatkiem VAT. Ekspert szczegółowo wyjaśnia definicje oraz podstawy prawne a także wskazuje jak skonstruowany jest podatek od towarów i usług oraz kto mu podlega. Data publikacji: 17.12.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Mechanizm podzielonej płatności i „biała lista” w podmiotach leczniczych.

Szkolenie swym zakresem obejmuje dwie istotne nowelizacje przepisów podatkowych – „białą listę” rachunków bankowych oraz mechanizm podzielonej płatności, analizując je z punktu widzenia stosowania przez podmioty lecznicze. Data publikacji: 10.12.2019 r.

Sprawdź szczegóły

PODATKI 2020 – czyli o czym każdy podatnik powinien wiedzieć.

Szkolenie swym zakresem obejmuje najważniejsze nowelizacje przepisów podatkowych na rok 2020, ze szczególnym naciskiem na praktyczne aspekty wprowadzanych zmian. Data publikacji: 05.12.2019 r.

Sprawdź szczegóły

« » strona 1 / 2

— Interpretacje Prawne

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Zatrzymany zysk na kapitale zapasowym w obliczu COVID-19.

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Za jaki okres wykazywać podatek VAT wynikający z faktury korygującej?

Data publikacji: 31.03.2020 r.

JPK_VAT – czego nie można wykazać dokumentem zbiorczym?

Data publikacji: 31.03.2020 r.

JPK_VAT – jak wykazać numery faktur zakupu?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy dopuszczalne jest poprawienie błędów formalnych w fakturze zarówno notą jak i fakturą korygującą?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

JPK_VAT – jak ująć duplikat faktury?

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Kurs waluty przy korygowaniu VAT – transakcje wyrażone w walutach obcych – zmiana stanowiska organów podatkowych.

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Czy dopuszczalna jest zapłata mechanizmem podzielonej płatności (MPP) na rachunek osobisty?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Zasady przekazywania odpadów pomiędzy różnymi miejscami prowadzenia działalności gospodarczej?

Data publikacji: 04.03.2020 r.

JPK_VAT – czy wykazywać fakturę anulowaną?

Data publikacji: 13.02.2020 r.

Na jakich zasadach pracodawca może podwyższyć swoją wpłatę do PPK?

Data publikacji: 13.02.2020 r.

PPK a osoby na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym lub zasiłku macierzyńskim.

Data publikacji: 06.02.2020 r.

W jaki sposób przekazywać odpady po 1 stycznia 2020 roku?

Data publikacji: 30.01.2019 r.

Odliczenie od podatnika niezarejestrowanego jako VAT czynny – najnowsze interpretacje.

Data publikacji 30.01.2020 r.

Metody potwierdzenia otrzymania faktury korygującej – alternatywne formy akceptowane przez organy podatkowe.

Data publikacji 21.01.2020 r.

Zagraniczny podatek VAT a przychody i koszty podatkowe – zmiana stanowiska organów podatkowych.

Data publikacji 21.01.2020 r.

Wykreślenie rachunku bankowego z Białej Listy Rachunków Bankowych pomiędzy dniem zlecenia przelewu a dniem realizacji przelewu.

Data publikacji 03.01.2020 r.

Zmiana pracodawcy i możliwość transferu środków do nowego miejsca zatrudnienia.

Data publikacji 03.01.2020 r.

Obowiązkowy Split payment a faktury ze stawką VAT 0%.

Data publikacji 03.01.2020 r.

Split payment a ulga na złe długi.

« » strona 1 / 2

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Czy pracodawca jest związany zaproponowanymi przez pracownika godzinami pracy zawartymi we wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy z art. 186 7 k.p.?

Data publikacji: 31.03.2020r.

Czy pracownik może wielokrotnie zmieniać zdanie w zakresie korzystania z uprawnień rodzicielskich?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Czy od 2020 roku możliwe jest przekazanie odpadów z pominięciem systemu BDO?

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Zasady przekazywania odpadów pomiędzy różnymi miejscami prowadzenia działalności gospodarczej.

Data publikacji: 06.02.2020 r.

W jaki sposób przekazywać odpady po 1 stycznia 2020 roku?

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Kiedy pracownika należy ponownie zapisać do PPK?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Skutki złożenia deklaracji o rezygnacji z odprowadzania wpłat to PPK.

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Jakie kryteria należy stosować przy wyborze instytucji finansowej?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Na jakich zasadach pracodawca może podwyższyć swoją wpłatę do PPK?

Data publikacji: 29.11.2019 r.

PPK a osoby na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym lub zasiłku macierzyńskim.

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Zmiana pracodawcy i możliwość transferu środków do nowego miejsca zatrudnienia.

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Kontrola trzeźwości pracownika – czy jest dopuszczalna?

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie.

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Kontrola trzeźwości pracownika – czy jest dopuszczalna?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Jak prawidłowo chronić dane osobowe w toku rekrutacji?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Monitorowanie pracowników.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Rozszerzenie katalogu uprawnień dla Pracowników - innych członków najbliższej rodziny, którzy opiekują się dzieckiem.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Świadectwa pracy po zmianach przepisów.

Data publikacji: 30.10.2019 r.

W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo zmienić rozkład czasu pracy pracownika?

Data publikacji: 24.10.2019 r.

Jak prawidłowo udzielać urlopu pracownikom, których dobowy czas pracy jest inny niż 8 godzin?

« » strona 1 / 2

— Porady Ekspertów

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Ulga dla młodych w zeznaniu za 2019r. po zmianach ustawy o zapobieganiu COVID-19?

Data publikacji: 31.03.2020 r.

Czy przy każdym niewidocznym na białej liście rachunku bankowym podmiot medyczny powinien wysyłać zawiadomienie ZAW-NR?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy zapłata mechanizmem podzielonej płatności chroni podmiot medyczny przed sankcjami w podatku dochodowym z białej listy?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Obowiązkowy Split payment a zapłata w trybie egzekucji administracyjnej.

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Co powinien zrobić podmiot jeśli nie dysponuje wagą przy przekazaniu odpadów?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Zapłata Split Payment a faktury korygujące.

Data publikacji: 04.03.2020 r.

Zapłata na rzecz zagranicznego kontrahenta a Biała Lista Rachunków Bankowych.

Data publikacji: 27.02.2020r.

Czy możliwe jest przekazanie zużytej świetlówki do sklepu w którym została zakupiona?

Data publikacji: 27.02.2020r.

Faktury w walucie obcej a obowiązkowy split payment.

Data publikacji: 14.01.2019 r.

Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej uczestnictwa w PPK.

Data publikacji: 14.01.2019 r.

Jak dokonać korekty wpłat do PPK?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Kiedy należy pobrać oraz odprowadzić podatek od wpłaty finansowanej pracownikowi?

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Czy dopuszczalne jest dokonanie wpłaty do PPK po upływie ustawowego terminu (tzw. wpłaty spóźnionej)?

Data publikacji: 30.10.2019 r.

Płatność podzielona w spłatach ratalnych i niepełnych.

Data publikacji: 24.10.2019 r.

Karty paliwowe (w pewnych sytuacjach) dają prawo do odliczenia VAT – DKV a wyrok TSUE.

Data publikacji: 14.10.2019 r.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów - od 1 stycznia 2020 r.

Data publikacji: 05.10.2019 r.

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – aspekty PIT/CIT i VAT.

Data publikacji: 30.09.2019 r.

Podatek u źródła nawet przy zakupach handlowych.

Data publikacji: 05.09.2019 r.

Nie każda korzyść podatkowa jest schematem podatkowym.


Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy przerwy na karmienie trzeba odnotowywać w ewidencji czasu pracy?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy przebywanie przez pracownicę – matkę na urlopie bezpłatnym ma wpływ na prawo pracownika – ojca do urlopu rodzicielskiego?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Jakie podmioty zobowiązane są do tworzenia ZFŚS?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Czy możliwe jest przekazanie zużytej świetlówki do sklepu w którym została zakupiona?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Co powinien zrobić podmiot jeśli nie dysponuje wagą przy przekazaniu odpadów?

Data publikacji: 04.03.2020 r.

Czy przy wyliczaniu minimalnego wynagrodzenia osób wykonujących zawody medyczne należy brać pod uwagę wykształcenie posiadane przez te osoby (pielęgniarki i fizjoterapeuci) czy wymagane przez pracodawcę?

Data publikacji: 27.02.2020 r.

Jakie obowiązki ma podmiot, który będzie powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, względem powiatowego urzędu pracy?

Data publikacji: 27.02.2020 r.

W jaki sposób pracodawca może pobierać dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS w świetle przepisów RODO?

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Czy pielęgniarce pracującej w systemie podstawowym, która dyżurowała w niedzielę na II zmianie należy wypłacić dodatek o którym mowa w art. 99 Ustawy o działalności leczniczej?

Data publikacji: 30.01.2020 r.

Czy obcokrajowiec może po zakończeniu ważności wizy przebywać w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego nie posiadając w nim pieczątki wjazdu?

Data publikacji: 30.01.2020 r.

Czy każdy rodzaj wizy uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy na terenie Polski?

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Kiedy należy pobrać oraz odprowadzić podatek od wpłaty finansowanej pracownikowi?

Data publikacji: 14.01.2020 r.

Czy zatrudniając cudzoziemca, konieczne jest tłumaczenie umowy o pracę, zlecenia lub innych dokumentów związanych z zatrudnieniem na język ojczysty cudzoziemca?

Data publikacji: 14.01.2020 r.

Czy cudzoziemiec może podjąć działalność gospodarczą w Polsce na takich samych warunkach jak polski obywatel?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Czy dopuszczalne jest dokonanie wpłaty do PPK po upływie ustawowego terminu (tzw. wpłaty spóźnionej)?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

W jaki sposób należy udokumentować wybór instytucji finansowej?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Czy cudzoziemiec może pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę, jeśli zawód, który wykonuje korzysta ze zwolnienia z obowiązku przedkładania tzw. informacji starosty? W jakim przypadku „informacja starosty” nie jest wymagana?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

W jakich okolicznościach nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia na pracę?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Czy zatrudnienie cudzoziemca na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, wymaga uzyskania nowego zezwolenia?

« » strona 1 / 2

— Tematyka Poruszanych Zagadnień —

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach — Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach: Prawo Pracy

Prawo pracy

Kadry i Płace