Pakiet Dostępowy MIX: Finanse + Kadryblack-background

Pakiet MIX Podatki + Kadry

— Co Otrzymujesz w Ramach Pakietu?

Jest to połączenie materiałów z pakietów: „Podatki i Księgowość” oraz „Kadry i Płace”. Pakiet MIX zawiera zestaw profesjonalnych szkoleń multimedialnych z tematyki podatkowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej. Gwarantuje również stały dostęp do uzupełnianych regularnie na platformie nowych materiałów w formie m.in.: webinarów, wideoszkoleń, bazy szkoleń online, interpretacji przepisów i porad ekspertów. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów Krajowej Izby Podatkowej oraz Polskiego Centrum Kadrowo-Płacowego, co zapewnia ich najwyższą jakość merytoryczną i praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Otrzymują Państwo dostęp do platformy aż na 12 miesięcy, dzięki czemu każdy może zdobywać wiedzę zgodnie z indywidualnymi możliwościami, bez presji czasu i z opcją wielokrotnego powrotu do najbardziej złożonych zagadnień.

2490 zł netto

Dostęp na 12 miesięcy

— Szkolenia Multimedialne

Pracodawca i przedsiębiorca w obliczu COVID-19 – aspekty podatkowe.

Data publikacji: 17.04.2020 r. Stan epidemii COVID-19 spowodował w Polsce wiele zmian prawnych. Ekspert skupia się przede wszystkim na kwestiach podatkowych i regulacjach jakie w tym zakresie przewidział ustawodawca wobec pracodawców, przedsiębiorców i osób samozatrudnionych.

Sprawdź szczegóły

Specustawa – zakres podatkowej pomocy państwa dla firm w związku z epidemią koronawirusa (część 2).

Data publikacji: 14.04.2020 r. Szkolenie porusza zagadnienia podatkowe związane ze specustawą, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa.

Sprawdź szczegóły

Specustawa – zakres podatkowej pomocy państwa dla firm w związku z epidemią koronawirusa (część 1).

Data publikacji: 07.04.2020 r. Szkolenie porusza zagadnienia podatkowe związane ze specustawą, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa.

Sprawdź szczegóły

Najnowsze zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem m.in. ustawy o koronawirusie.

Data publikacji: 01.04.2020 r. Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji na temat zmian w przepisach prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zapisów związanych z epidemią koronawirusa.

Sprawdź szczegóły

Prawo pracy a sytuacje kryzysowe w praktyce – obowiązki pracodawcy i pracownika z związku z ustawą o koronawirusie.

Data publikacji: 24.03.2020 r. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian prawnych związanych z obecną sytuacją w Polsce, w tym z wprowadzeniem ustawy o koronawirusie. Ekspert koncentruje się na prawach i obowiązkach pracodawców oraz pracowników.

Sprawdź szczegóły

Zmiany podatkowe w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych.

Data publikacji: 19.03.2020 r. Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji na temat zmian w podatku VAT i CIT, które dotykają podmioty wodnokanalizacyjne i zasad ich stosowania w celu uniknięcia kar.

Sprawdź szczegóły

Podatek dochodowy (CIT) w podmiotach leczniczych.

Data publikacji: 16.03.2020 r. Celem szkolenia jest wskazanie najważniejszych zmian w podatku dochodowym, które dotykają podmioty lecznicze i zasad ich stosowania w celu uniknięcia sankcji. Ekspert omawia m.in. takie zagadnienia jak: biała lista, mechanizm podzielonej płatności; ulga na złe długi czy raportowanie schematów podatkowych.

Sprawdź szczegóły

Urlopy i inne uprawnienia rodzicielskie pracowników.

Data publikacji: 12.03.2020 r. Celem szkolenia jest omówienie przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników i obowiązków pracodawców w tym zakresie. Ekspert kompleksowo przedstawia związane z tym zagadnienia, uwzględniając zmiany w przepisach obowiązujące od 7 września 2019 r.

Sprawdź szczegóły

ABC podatku VAT – zasady ustalania zobowiązania podatkowego.

Data publikacji: 02.03.2020 r. Szkolenie ma na celu omówienie zagadnień z zakresu podatku VAT w szczególności dotyczących zasad określania zobowiązania podatkowego. Ekspert prezentuje podstawowe reguły i obowiązki związane z ustalaniem podatku od towarów i usług.

Sprawdź szczegóły

JPK_V7: deklaracja VAT i JPK_VAT w jednym.

Data publikacji: 25.02.2020 r. Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji o nowych obwiązkach ewidencyjnych podatników VAT czynnych polegających na składaniu ujednoliconego pliku JPK zawierającego deklarację VAT oraz dotychczasowy plik z ewidencją VAT, czyli JPK_VAT. Omawia najważniejsze zagadnienia związane danymi zawartymi w strukturze JPK_V7.

Sprawdź szczegóły

ZFŚS w 2020 roku.

ZFŚS w 2020 roku.

Data publikacji: 19.02.2020 r. Szkolenie porusza problematykę działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminów oraz gospodarowania środkami zgromadzonymi w ZFŚS. Odnosi się również do kwestii związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Sprawdź szczegóły

Wynagrodzenia w podmiotach leczniczych.

Data publikacji: 13.02.2020 r. Celem szkolenia jest omówienie problematyki wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w zakresie m.in. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów.

Sprawdź szczegóły

BDO – nowości od 2020 r. i ostatnie zmiany w gospodarce odpadami.

Data publikacji: 29.01.2020 r. Celem szkolenia jest omówienie istotnych zmian w zakresie gospodarowania odpadami jakie nastąpiły od 1 stycznia 2020 roku, z uwzględnieniem m.in. takich kwestii jak: rejestracja w BDO, zasady prowadzenia ewidencji w bazie, sprawozdawczość czy opłata recyklingowa.

Sprawdź szczegóły

Ceny transferowe od 1 stycznia 2019 r.

Data publikacji: 21.01.2020 r. Szkolenie omawia istotne zmiany w przepisach dotyczących tematyki cen transferowych z uwzględnieniem m.in. takich elementów jak: dokumentacja cen transferowych, warunki transakcji czy procesy realizowane z udziałem podmiotów powiązanych.

Sprawdź szczegóły

Zasady odbioru i ewidencja odpadów w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Data publikacji: 15.01.2020 r. Szkolenie omawia zmiany prawne w zakresie przekazywania i ewidencjonowania odpadów od 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem zasad uzyskania wpisu w Rejestrze BDO. Zawiera również praktyczną prezentację poruszania się po najważniejszych elementach systemu.

Sprawdź szczegóły

ABC podatku VAT – podstawy prawne, podmiot i przedmiot opodatkowania oraz obowiązek podatkowy.

Szkolenie swym zakresem obejmuje zagadnienia związane z podatkiem VAT. Ekspert szczegółowo wyjaśnia definicje oraz podstawy prawne a także wskazuje jak skonstruowany jest podatek od towarów i usług oraz kto mu podlega. Data publikacji: 17.12.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Mechanizm podzielonej płatności i „biała lista” w podmiotach leczniczych.

Szkolenie swym zakresem obejmuje dwie istotne nowelizacje przepisów podatkowych – „białą listę” rachunków bankowych oraz mechanizm podzielonej płatności, analizując je z punktu widzenia stosowania przez podmioty lecznicze. Data publikacji: 10.12.2019 r.

Sprawdź szczegóły

PODATKI 2020 – czyli o czym każdy podatnik powinien wiedzieć.

Szkolenie swym zakresem obejmuje najważniejsze nowelizacje przepisów podatkowych na rok 2020, ze szczególnym naciskiem na praktyczne aspekty wprowadzanych zmian. Data publikacji: 05.12.2019 r.

Sprawdź szczegóły

katarzyna-ziolkowska-ppk

PPK – wszystko co zatrudniony wiedzieć powinien.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia przyszłych uczestników tego systemu oraz zwrócenie uwagi na kwestie budzące najwięcej wątpliwości. Data publikacji: 25.11.2019 r.

Sprawdź szczegóły

PPK – najważniejsze zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach

PPK – najważniejsze zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zagadnienia opracowane zostały w formie pytań i odpowiedzi poruszających najbardziej istotne kwestie związane z tą tematyką. Data publikacji: 20.11.2019 r.

Sprawdź szczegóły

« » strona 1 / 2

— Interpretacje Prawne

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Zatrzymany zysk na kapitale zapasowym w obliczu COVID-19.

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Za jaki okres wykazywać podatek VAT wynikający z faktury korygującej?

Data publikacji: 31.03.2020 r.

JPK_VAT – czego nie można wykazać dokumentem zbiorczym?

Data publikacji: 31.03.2020 r.

JPK_VAT – jak wykazać numery faktur zakupu?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy dopuszczalne jest poprawienie błędów formalnych w fakturze zarówno notą jak i fakturą korygującą?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

JPK_VAT – jak ująć duplikat faktury?

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Kurs waluty przy korygowaniu VAT – transakcje wyrażone w walutach obcych – zmiana stanowiska organów podatkowych.

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Czy dopuszczalna jest zapłata mechanizmem podzielonej płatności (MPP) na rachunek osobisty?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Zasady przekazywania odpadów pomiędzy różnymi miejscami prowadzenia działalności gospodarczej?

Data publikacji: 04.03.2020 r.

JPK_VAT – czy wykazywać fakturę anulowaną?

Data publikacji: 13.02.2020 r.

Na jakich zasadach pracodawca może podwyższyć swoją wpłatę do PPK?

Data publikacji: 13.02.2020 r.

PPK a osoby na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym lub zasiłku macierzyńskim.

Data publikacji: 06.02.2020 r.

W jaki sposób przekazywać odpady po 1 stycznia 2020 roku?

Data publikacji: 30.01.2019 r.

Odliczenie od podatnika niezarejestrowanego jako VAT czynny – najnowsze interpretacje.

Data publikacji 30.01.2020 r.

Metody potwierdzenia otrzymania faktury korygującej – alternatywne formy akceptowane przez organy podatkowe.

Data publikacji 21.01.2020 r.

Zagraniczny podatek VAT a przychody i koszty podatkowe – zmiana stanowiska organów podatkowych.

Data publikacji 21.01.2020 r.

Wykreślenie rachunku bankowego z Białej Listy Rachunków Bankowych pomiędzy dniem zlecenia przelewu a dniem realizacji przelewu.

Data publikacji 03.01.2020 r.

Zmiana pracodawcy i możliwość transferu środków do nowego miejsca zatrudnienia.

Data publikacji 03.01.2020 r.

Obowiązkowy Split payment a faktury ze stawką VAT 0%.

Data publikacji 03.01.2020 r.

Split payment a ulga na złe długi.

« » strona 1 / 2

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Czy pracodawca jest związany zaproponowanymi przez pracownika godzinami pracy zawartymi we wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy z art. 186 7 k.p.?

Data publikacji: 31.03.2020r.

Czy pracownik może wielokrotnie zmieniać zdanie w zakresie korzystania z uprawnień rodzicielskich?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Czy od 2020 roku możliwe jest przekazanie odpadów z pominięciem systemu BDO?

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Zasady przekazywania odpadów pomiędzy różnymi miejscami prowadzenia działalności gospodarczej.

Data publikacji: 06.02.2020 r.

W jaki sposób przekazywać odpady po 1 stycznia 2020 roku?

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Kiedy pracownika należy ponownie zapisać do PPK?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Skutki złożenia deklaracji o rezygnacji z odprowadzania wpłat to PPK.

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Jakie kryteria należy stosować przy wyborze instytucji finansowej?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Na jakich zasadach pracodawca może podwyższyć swoją wpłatę do PPK?

Data publikacji: 29.11.2019 r.

PPK a osoby na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym lub zasiłku macierzyńskim.

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Zmiana pracodawcy i możliwość transferu środków do nowego miejsca zatrudnienia.

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Kontrola trzeźwości pracownika – czy jest dopuszczalna?

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie.

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Kontrola trzeźwości pracownika – czy jest dopuszczalna?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Jak prawidłowo chronić dane osobowe w toku rekrutacji?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Monitorowanie pracowników.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Rozszerzenie katalogu uprawnień dla Pracowników - innych członków najbliższej rodziny, którzy opiekują się dzieckiem.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Świadectwa pracy po zmianach przepisów.

Data publikacji: 30.10.2019 r.

W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo zmienić rozkład czasu pracy pracownika?

Data publikacji: 24.10.2019 r.

Jak prawidłowo udzielać urlopu pracownikom, których dobowy czas pracy jest inny niż 8 godzin?

« » strona 1 / 2

— Porady Ekspertów

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Ulga dla młodych w zeznaniu za 2019r. po zmianach ustawy o zapobieganiu COVID-19?

Data publikacji: 31.03.2020 r.

Czy przy każdym niewidocznym na białej liście rachunku bankowym podmiot medyczny powinien wysyłać zawiadomienie ZAW-NR?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy zapłata mechanizmem podzielonej płatności chroni podmiot medyczny przed sankcjami w podatku dochodowym z białej listy?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Obowiązkowy Split payment a zapłata w trybie egzekucji administracyjnej.

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Co powinien zrobić podmiot jeśli nie dysponuje wagą przy przekazaniu odpadów?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Zapłata Split Payment a faktury korygujące.

Data publikacji: 04.03.2020 r.

Zapłata na rzecz zagranicznego kontrahenta a Biała Lista Rachunków Bankowych.

Data publikacji: 27.02.2020r.

Czy możliwe jest przekazanie zużytej świetlówki do sklepu w którym została zakupiona?

Data publikacji: 27.02.2020r.

Faktury w walucie obcej a obowiązkowy split payment.

Data publikacji: 14.01.2019 r.

Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej uczestnictwa w PPK.

Data publikacji: 14.01.2019 r.

Jak dokonać korekty wpłat do PPK?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Kiedy należy pobrać oraz odprowadzić podatek od wpłaty finansowanej pracownikowi?

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Czy dopuszczalne jest dokonanie wpłaty do PPK po upływie ustawowego terminu (tzw. wpłaty spóźnionej)?

Data publikacji: 30.10.2019 r.

Płatność podzielona w spłatach ratalnych i niepełnych.

Data publikacji: 24.10.2019 r.

Karty paliwowe (w pewnych sytuacjach) dają prawo do odliczenia VAT – DKV a wyrok TSUE.

Data publikacji: 14.10.2019 r.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów - od 1 stycznia 2020 r.

Data publikacji: 05.10.2019 r.

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – aspekty PIT/CIT i VAT.

Data publikacji: 30.09.2019 r.

Podatek u źródła nawet przy zakupach handlowych.

Data publikacji: 05.09.2019 r.

Nie każda korzyść podatkowa jest schematem podatkowym.


Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy przerwy na karmienie trzeba odnotowywać w ewidencji czasu pracy?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy przebywanie przez pracownicę – matkę na urlopie bezpłatnym ma wpływ na prawo pracownika – ojca do urlopu rodzicielskiego?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Jakie podmioty zobowiązane są do tworzenia ZFŚS?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Czy możliwe jest przekazanie zużytej świetlówki do sklepu w którym została zakupiona?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Co powinien zrobić podmiot jeśli nie dysponuje wagą przy przekazaniu odpadów?

Data publikacji: 04.03.2020 r.

Czy przy wyliczaniu minimalnego wynagrodzenia osób wykonujących zawody medyczne należy brać pod uwagę wykształcenie posiadane przez te osoby (pielęgniarki i fizjoterapeuci) czy wymagane przez pracodawcę?

Data publikacji: 27.02.2020 r.

Jakie obowiązki ma podmiot, który będzie powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, względem powiatowego urzędu pracy?

Data publikacji: 27.02.2020 r.

W jaki sposób pracodawca może pobierać dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS w świetle przepisów RODO?

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Czy pielęgniarce pracującej w systemie podstawowym, która dyżurowała w niedzielę na II zmianie należy wypłacić dodatek o którym mowa w art. 99 Ustawy o działalności leczniczej?

Data publikacji: 30.01.2020 r.

Czy obcokrajowiec może po zakończeniu ważności wizy przebywać w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego nie posiadając w nim pieczątki wjazdu?

Data publikacji: 30.01.2020 r.

Czy każdy rodzaj wizy uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy na terenie Polski?

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Kiedy należy pobrać oraz odprowadzić podatek od wpłaty finansowanej pracownikowi?

Data publikacji: 14.01.2020 r.

Czy zatrudniając cudzoziemca, konieczne jest tłumaczenie umowy o pracę, zlecenia lub innych dokumentów związanych z zatrudnieniem na język ojczysty cudzoziemca?

Data publikacji: 14.01.2020 r.

Czy cudzoziemiec może podjąć działalność gospodarczą w Polsce na takich samych warunkach jak polski obywatel?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Czy dopuszczalne jest dokonanie wpłaty do PPK po upływie ustawowego terminu (tzw. wpłaty spóźnionej)?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

W jaki sposób należy udokumentować wybór instytucji finansowej?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Czy cudzoziemiec może pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę, jeśli zawód, który wykonuje korzysta ze zwolnienia z obowiązku przedkładania tzw. informacji starosty? W jakim przypadku „informacja starosty” nie jest wymagana?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

W jakich okolicznościach nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia na pracę?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Czy zatrudnienie cudzoziemca na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, wymaga uzyskania nowego zezwolenia?

« » strona 1 / 2

— Tematyka Poruszanych Zagadnień —

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach — Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach: Prawo Pracy

Prawo pracy

Kadry i Płace