Pakiet Dostępowy: Kadry i Płace - Lex4youblack-background

Pakiet Kadry i Płace

— Co Otrzymujesz w Ramach Pakietu?

Pakiet zawiera zestaw profesjonalnych materiałów multimedialnych dotyczących tematyki kadrowo – płacowej. Gwarantuje stały dostęp do uzupełnianych regularnie na platformie materiałów w formie m.in.: live meetings, wideoszkoleń, bazy szkoleń online, interpretacji przepisów oraz porad ekspertów. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów Polskiego Centrum Kadrowo Płacowego, co zapewnia ich najwyższą jakość merytoryczną i praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Otrzymują Państwo dostęp do platformy aż na 12 miesięcy, dzięki czemu każdy może zdobywać wiedzę zgodnie z indywidualnymi możliwościami, bez presji czasu i z opcją wielokrotnego powrotu do najbardziej złożonych zagadnień.

1690 zł netto

Dostęp na 12 miesięcy

— Baza Szkoleń Online

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Jak odróżnić mobbing od dyskryminacji, czyli jak pracodawca może rozpoznać zagrożenia i unikać związanych z tym roszczeń?

Data publikacji 28.09.2020 r.Mobbing i dyskryminacja są w najlepszym razie mylone, a najczęściej używane zamiennie w opisie tego samego zjawiska. Tymczasem kwestie te dotyczą kompletnie różnych sytuacji. W trakcie szkolenia wskażemy czym różnią się oba pojęcia, jak należy zachować się w razie zaistnienia któregoś z tych zjawisk, jak zapobiegać tego typu sytuacjom, oraz jakie roszczenia mogą mieć potencjalne ofiary.

Sprawdź szczegóły

Paweł Kobierzewski Radca prawny

PPK w sektorze publicznym.

Data publikacji 21.09.2020 r.Szkolenie skierowane jest do podmiotów zatrudniających, będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych, które rozpoczynają stosowanie przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w dniu 1 stycznia 2021 r. W jego trakcie przybliżone zostały obowiązki pracodawców związane z wdrożeniem PPK, a także kwestie istotne dla osób zajmujących się wdrożeniem i obsługą programu.

Sprawdź szczegóły

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Nowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

Data publikacji 02.09.2020 r.Szkolenie szczegółowo omawia najistotniejsze zagadnienia związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego. Ekspert m.in.: wskazuje możliwości jednostronnego udzielania urlopu przez pracodawcę, doprecyzowuje sytuacje, w których pracownik może rozpocząć urlop bez zgody pracodawcy, omawia okoliczności odmowy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie czy wskazuje w praktyce jak udzielać urlopu osobom, których czas pracy jest krótszy lub dłuższy niż 8 godzin.

Sprawdź szczegóły

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Nowelizacja akt osobowych, czyli o czym należy pamiętać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

Data publikacji 25.08.2020 r.Początek ubiegłego roku to duże zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Modyfikacji uległy nie tylko przepisy Kodeksu pracy, ale wydane zostało również nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. W trakcie szkolenia ekspert analizuje i omawia wszystkie najistotniejsze modyfikacje prawne w tym obszarze.

Sprawdź szczegóły

Paweł Kobierzewski Radca prawny

Najtrudniejsze problemy związane z wdrożeniem PPK.

Data publikacji 10.08.2020 r.Zapraszamy na szkolenie podczas którego ekspert szczegółowo omawia najtrudniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem PPK. Skierowane jest ono głównie do podmiotów, które już wdrożyły lub są w trakcie wdrażania programu, a więc znają założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Sprawdź szczegóły

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Pułapki w prawie pracy.

Data publikacji 29.06.2020 r.Osoby zajmujące się na co dzień prawem pracy, a zwłaszcza pracownicy działów kadr, napotykają niekiedy na nietypowe sytuacje, których rozwiązanie wymaga czegoś więcej niż proste zastosowanie konkretnego przepisu prawa. Czasami takiej regulacji prawnej w ogóle nie ma, a nawet jeżeli jest, to jej praktyczne zastosowanie wywołuje liczne wątpliwości. W trakcie szkolenia ekspert wskazuje odpowiedzi na takie właśnie, czasem trudne, a kiedy indziej nie zawsze typowe pytania.

Sprawdź szczegóły

Łukasz Żak Ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców

Nowe zasady delegowania pracowników za granicę w 2020 r. Przemieszczanie się pracowników delegowanych oraz warunki świadczenia pracy w krajach UE w okresie pandemii COVID-19.

Data publikacji 24.06.2020 r.Szkolenie porusza bardzo szeroki zestaw zagadnień związanych z delegowaniem pracowników. Swym zakresem obejmuje nie tylko bardzo istotne zmiany prawne od 2020 roku ale także warunki delegowania pracowników i świadczenia przez nich pracy w okresie i w związku z pandemią COVID-19.

Sprawdź szczegóły

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Czas pracy w jednostkach samorządowych.

Data publikacji 29.05.2020 r.Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi czasu pracy w samorządzie terytorialnym oraz omówienie wielu kontrowersji, z jakimi mogą się spotkać podczas wykonywania swoich obowiązków.

Sprawdź szczegóły

Łukasz Żak Ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemca w kontekście pracy w Polsce – aspekty praktyczne. Regulacje i rozwiązania prawne z uwzględnieniem przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19.

Data publikacji 22.05.2020 r.Szkolenie dotyczy różnych aktualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku VAT z uwzględnieniem wpływu na rozliczenie podatku dochodowego. Ekspert skupia się w szczególności na bardzo istotnych, nowych wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów.

Sprawdź szczegóły

Paweł Kobierzewski Radca prawny

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w czasie koronawirusa.

Data publikacji 18.05.2020 r.Celem szkolenia jest wskazanie krok po kroku wszystkich czynności, które należy podjąć dla wdrożenia PPK w firmach z drugiej i trzeciej grupy. Wskażemy jaki wpływ na PPK oraz samą procedurę jego implementacji będzie miała pandemia COVID-19.

Sprawdź szczegóły

Wykorzystanie oraz zwrot pożyczki z PFR i dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP/PUP w perspektywie prawno-podatkowej. Jak bezpiecznie wykorzystać i rozliczyć przyznane dofinansowanie?

Data publikacji 02.06.2020 r.W trakcie szkolenia poświęconego kwestii rozliczeń otrzymanych subwencji uczestniczy uzyskają praktyczną wiedzę jakie konsekwencje dla firmy rodzi korzyść majątkowa w postaci udzielonego dofinansowania.

Sprawdź szczegóły


— Szkolenia Multimedialne

Zmiany przepisów prawa pracy w ustawach antykryzysowych.

Data publikacji: 09.06.2020 r. Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji na temat zmian w przepisach prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zapisów związanych z epidemią koronawirusa.

Sprawdź szczegóły

Najnowsze zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem m.in. ustawy o koronawirusie.

Data publikacji: 01.04.2020 r. Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji na temat zmian w przepisach prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zapisów związanych z epidemią koronawirusa.

Sprawdź szczegóły

Prawo pracy a sytuacje kryzysowe w praktyce – obowiązki pracodawcy i pracownika z związku z ustawą o koronawirusie.

Data publikacji: 24.03.2020 r. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian prawnych związanych z obecną sytuacją w Polsce, w tym z wprowadzeniem ustawy o koronawirusie. Ekspert koncentruje się na prawach i obowiązkach pracodawców oraz pracowników.

Sprawdź szczegóły

Urlopy i inne uprawnienia rodzicielskie pracowników.

Data publikacji: 12.03.2020 r. Celem szkolenia jest omówienie przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników i obowiązków pracodawców w tym zakresie. Ekspert kompleksowo przedstawia związane z tym zagadnienia, uwzględniając zmiany w przepisach obowiązujące od 7 września 2019 r.

Sprawdź szczegóły

ZFŚS w 2020 roku.

ZFŚS w 2020 roku.

Data publikacji: 19.02.2020 r. Szkolenie porusza problematykę działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminów oraz gospodarowania środkami zgromadzonymi w ZFŚS. Odnosi się również do kwestii związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Sprawdź szczegóły

Wynagrodzenia w podmiotach leczniczych.

Data publikacji: 13.02.2020 r. Celem szkolenia jest omówienie problematyki wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w zakresie m.in. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów.

Sprawdź szczegóły

BDO – nowości od 2020 r. i ostatnie zmiany w gospodarce odpadami.

Data publikacji: 29.01.2020 r. Celem szkolenia jest omówienie istotnych zmian w zakresie gospodarowania odpadami jakie nastąpiły od 1 stycznia 2020 roku, z uwzględnieniem m.in. takich kwestii jak: rejestracja w BDO, zasady prowadzenia ewidencji w bazie, sprawozdawczość czy opłata recyklingowa.

Sprawdź szczegóły

Zasady odbioru i ewidencja odpadów w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Data publikacji: 15.01.2020 r. Szkolenie omawia zmiany prawne w zakresie przekazywania i ewidencjonowania odpadów od 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem zasad uzyskania wpisu w Rejestrze BDO. Zawiera również praktyczną prezentację poruszania się po najważniejszych elementach systemu.

Sprawdź szczegóły

katarzyna-ziolkowska-ppk

PPK – wszystko co zatrudniony wiedzieć powinien.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia przyszłych uczestników tego systemu oraz zwrócenie uwagi na kwestie budzące najwięcej wątpliwości. Data publikacji: 25.11.2019 r.

Sprawdź szczegóły

PPK – najważniejsze zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach

PPK – najważniejsze zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zagadnienia opracowane zostały w formie pytań i odpowiedzi poruszających najbardziej istotne kwestie związane z tą tematyką. Data publikacji: 20.11.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Czas pracy po zmianach obowiązujących od 2019 roku – praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów.

Czas pracy po zmianach obowiązujących od 2019 roku – praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 roku w zakresie m. in. prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Data publikacji: 06.11.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Rewolucyjne zmiany w ustawie o PIT. Likwidacja PIT dla młodych, zmiana stawki z 18% na 17% oraz inne obowiązki płatników podatku dochodowego w 2019 roku.

Analizujemy najważniejsze zmiany w podatku PIT z naciskiem na najnowsze regulacje prawne, jakie wchodzą w życie od sierpnia i października 2019 roku. Data publikacji: 29.07.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Zatrudnianie cudzoziemców dla praktyków – z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1 stycznia 2019 roku.

Ekspert w ramach szkolenia wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane ze zmianami prawnymi w zakresie zatrudniania cudzoziemców w naszym kraju. Porusza m. in. takie kwestie jak: legalny wjazd, pobyt oraz podejmowanie pracy w Polsce, głównie przez obywateli krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Data publikacji: 19.07.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Dokumentacja pracownicza 2019.

Szkolenie prowadzone przez eksperta prawa pracy i jednocześnie praktyka z wieloletnim doświadczeniem wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z rewolucyjnymi zmianami w dokumentacji pracowniczej, jakie weszły w życie w 2019 roku, skupiając się na praktycznych aspektach stosowania nowych przepisów. Data publikacji: 07.06.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019. Jak wdrożyć nowe obowiązki w firmie.

Na szkoleniu omawiamy najważniejsze zagadnienia związane z wprowadzeniem przepisów o PPK. Ekspert szczegółowo wyjaśnia zasady działania tej nowej formy oszczędności emerytalnych, koncentrując się na obowiązkach pracodawców i czynnościach, jakie należy wykonać, aby wdrożyć w firmie PPK. Data publikacji: 22.05.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Prawo pracy 2019 – kompleksowe ujęcie zmian w Kodeksie pracy w zakresie m.in.: ochrony danych osobowych, świadectw pracy, ochrony przedemerytalnej, mobbingu i dyskryminacji.

Szkolenie przeprowadzone przez eksperta prawa pracy wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z nowymi regulacjami prawnymi. Analizujemy najważniejsze zmiany Kodeksu pracy w zakresie m.in.: ochrony danych osobowych, dokumentacji prawniczej oraz funkcjonowania w firmach organizacji związkowych. Data publikacji: 17.04.2019 r.

Sprawdź szczegóły


— Interpretacje Prawne

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Czy pracodawca jest związany zaproponowanymi przez pracownika godzinami pracy zawartymi we wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy z art. 186 7 k.p.?

Data publikacji: 31.03.2020r.

Czy pracownik może wielokrotnie zmieniać zdanie w zakresie korzystania z uprawnień rodzicielskich?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Czy od 2020 roku możliwe jest przekazanie odpadów z pominięciem systemu BDO?

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Zasady przekazywania odpadów pomiędzy różnymi miejscami prowadzenia działalności gospodarczej.

Data publikacji: 06.02.2020 r.

W jaki sposób przekazywać odpady po 1 stycznia 2020 roku?

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Kiedy pracownika należy ponownie zapisać do PPK?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Skutki złożenia deklaracji o rezygnacji z odprowadzania wpłat to PPK.

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Jakie kryteria należy stosować przy wyborze instytucji finansowej?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Na jakich zasadach pracodawca może podwyższyć swoją wpłatę do PPK?

Data publikacji: 29.11.2019 r.

PPK a osoby na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym lub zasiłku macierzyńskim.

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Zmiana pracodawcy i możliwość transferu środków do nowego miejsca zatrudnienia.

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Kontrola trzeźwości pracownika – czy jest dopuszczalna?

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie.

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Kontrola trzeźwości pracownika – czy jest dopuszczalna?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Jak prawidłowo chronić dane osobowe w toku rekrutacji?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Monitorowanie pracowników.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Rozszerzenie katalogu uprawnień dla Pracowników - innych członków najbliższej rodziny, którzy opiekują się dzieckiem.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Świadectwa pracy po zmianach przepisów.

Data publikacji: 30.10.2019 r.

W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo zmienić rozkład czasu pracy pracownika?

Data publikacji: 24.10.2019 r.

Jak prawidłowo udzielać urlopu pracownikom, których dobowy czas pracy jest inny niż 8 godzin?

« » strona 1 / 2

— Porady Ekspertów

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy przerwy na karmienie trzeba odnotowywać w ewidencji czasu pracy?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy przebywanie przez pracownicę – matkę na urlopie bezpłatnym ma wpływ na prawo pracownika – ojca do urlopu rodzicielskiego?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Jakie podmioty zobowiązane są do tworzenia ZFŚS?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Czy możliwe jest przekazanie zużytej świetlówki do sklepu w którym została zakupiona?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Co powinien zrobić podmiot jeśli nie dysponuje wagą przy przekazaniu odpadów?

Data publikacji: 04.03.2020 r.

Czy przy wyliczaniu minimalnego wynagrodzenia osób wykonujących zawody medyczne należy brać pod uwagę wykształcenie posiadane przez te osoby (pielęgniarki i fizjoterapeuci) czy wymagane przez pracodawcę?

Data publikacji: 27.02.2020 r.

Jakie obowiązki ma podmiot, który będzie powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, względem powiatowego urzędu pracy?

Data publikacji: 27.02.2020 r.

W jaki sposób pracodawca może pobierać dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS w świetle przepisów RODO?

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Czy pielęgniarce pracującej w systemie podstawowym, która dyżurowała w niedzielę na II zmianie należy wypłacić dodatek o którym mowa w art. 99 Ustawy o działalności leczniczej?

Data publikacji: 30.01.2020 r.

Czy obcokrajowiec może po zakończeniu ważności wizy przebywać w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego nie posiadając w nim pieczątki wjazdu?

Data publikacji: 30.01.2020 r.

Czy każdy rodzaj wizy uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy na terenie Polski?

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Kiedy należy pobrać oraz odprowadzić podatek od wpłaty finansowanej pracownikowi?

Data publikacji: 14.01.2020 r.

Czy zatrudniając cudzoziemca, konieczne jest tłumaczenie umowy o pracę, zlecenia lub innych dokumentów związanych z zatrudnieniem na język ojczysty cudzoziemca?

Data publikacji: 14.01.2020 r.

Czy cudzoziemiec może podjąć działalność gospodarczą w Polsce na takich samych warunkach jak polski obywatel?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Czy dopuszczalne jest dokonanie wpłaty do PPK po upływie ustawowego terminu (tzw. wpłaty spóźnionej)?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

W jaki sposób należy udokumentować wybór instytucji finansowej?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Czy cudzoziemiec może pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę, jeśli zawód, który wykonuje korzysta ze zwolnienia z obowiązku przedkładania tzw. informacji starosty? W jakim przypadku „informacja starosty” nie jest wymagana?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

W jakich okolicznościach nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia na pracę?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Czy zatrudnienie cudzoziemca na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, wymaga uzyskania nowego zezwolenia?

« » strona 1 / 2

— Tematyka Poruszanych Zagadnień —

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach: Prawo Pracy

Prawo pracy

Tematyka szkoleniowa - Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Kadry i Płace