Lex4you - Pakiet: Podatki i Księgowośćblack-background

Pakiet Podatki i Księgowość

— Co Otrzymujesz w Ramach Pakietu?

Pakiet zawiera zestaw profesjonalnych materiałów multimedialnych dotyczących tematyki podatkowo – księgowej. Gwarantuje stały dostęp do uzupełnianych regularnie na platformie materiałów w formie m.in.: live meetings, wideoszkoleń, bazy szkoleń online, interpretacji przepisów oraz porad ekspertów. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów Krajowej Izby Podatkowej, co zapewnia ich najwyższą jakość merytoryczną i praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Otrzymują Państwo dostęp do platformy aż na 12 miesięcy, dzięki czemu każdy może zdobywać wiedzę zgodnie z indywidualnymi możliwościami, bez presji czasu i z opcją wielokrotnego powrotu do najbardziej złożonych zagadnień.

1690 zł netto

Dostęp na 12 miesięcy

— Baza Szkoleń Online

Michał Krawczyk

VAT w obrocie międzynarodowym – eksport i import towarów oraz usług.

Data publikacji 24.09.2020 r.Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z towarowymi transakcjami eksportowymi i importowymi oraz związanymi z rozliczeniem świadczenia usług w obrocie międzynarodowym. Rozliczenie tego typu transakcji budzi wiele wątpliwości, w kontekście momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania stawki VAT 0%.

Sprawdź szczegóły

Ulga IP Box (stawka 5% dla informatyków) i ulga na prace badawczo-rozwojowe.

Data publikacji 17.09.2020 r.Szkolenie dotyczy dwóch interesujących ulg podatkowych skierowanych do innowacyjnych przedsiębiorców: ulgi IP-Box i ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Uczestnicy zyskują praktyczną wiedzę w zakresie ustalenia możliwości korzystania z obu ulg, a także prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń zastosowanych rozwiązań.

Sprawdź szczegóły

Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej.

Data publikacji 15.09.2020 r.Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, rozliczających podatek VAT i podatek CIT. Jego celem jest wskazanie oraz szczegółowe omówienie najważniejszych zmian, które zostały wdrożone w 2020 roku również w wyniku pandemii - do których jednocześnie podmioty te muszą się przygotować.

Sprawdź szczegóły

Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 roku – JPK_VAT, Stawki VAT, WDT.

Data publikacji 11.09.2020 r.Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od lipca 2020 roku. Dotyczą one przede wszystkim: białej listy podatników, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Jednolitego Pliku Kontrolnego i stawek VAT, warunków stosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych (WDT), ale także kas rejestrujących.

Sprawdź szczegóły

Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA.

Data publikacji 07.09.2020 r.Szkolenie ma na celu przedstawienie szczegółowych praktycznych informacji o nowej strukturze logicznej JPK_V7, która zastąpi zarówno deklarację VAT-7(K) jak i dotychczasową strukturę ewidencji VAT - czyli JPK_VAT. Zakres został dodatkowo wzbogacony o najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które rozwiewają wątpliwości wynikające z niejasnej treści przepisów, a także nieścisłości zapisów struktury JPK_V7.

Sprawdź szczegóły

Praktyczne aspekty Split Payment oraz Białej listy rachunków bankowych.

Data publikacji 04.09.2020 r.Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy oraz omówienie praktycznych problemów w zakresie przepisów dotyczących stosowania podzielonej płatności (split payment), które obowiązują od lipca 2018 roku oraz ich modyfikacji od listopada 2019 roku, a także dokonywania obowiązkowej płatności na rachunki bankowe zawarte w rejestrze podatników VAT czynnych („Biała Lista Rachunków Bankowych”), jak również wynikających z nich modyfikacji w rozliczeniu podatku dochodowego. Mimo, iż przepisy funkcjonują już od wielu kilku lat, to wciąż budzą wiele wątpliwości i kontrowersji.

Sprawdź szczegóły

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Koszty uzyskania przychodu w 2020 roku – bieżące problemy i nowości interpretacyjne.

Data publikacji 30.07.2020 r.Zapraszamy na szkolenie podatkowe dotyczące problematyki ważnej dla każdego przedsiębiorcy, dla każdej firmy - od najmniejszej do największej. W programie znalazły się kluczowe kwestie poprawnego rozliczenia kosztów podatkowych zarówno w aspektach praktycznych jak i interpretacjach Krajowej Administracji Skarbowej.

Sprawdź szczegóły

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Branża budowlana i deweloperska – rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2020 roku.

Data publikacji 28.07.2020 r.Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie, dedykowane dla branży budowlanej i deweloperskiej. Ekspert omawia aspekty podatkowe w najważniejszych obszarach tego typu działalności. Analiza obejmuje podatki dochodowe i podatek VAT. Szkolenie uwzględnia także istotne zmiany interpretacyjne, jak np. zmiana interpretacji ogólnej MF w trakcie 2020 roku.

Sprawdź szczegóły

Podatek VAT dla Lasów Państwowych – zmiany w ustawie w 2020 roku.

Data publikacji 22.07.2020 r.Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian w VAT od 1 lipca 2020 roku, które będą miały wpływ na rozliczenia podatkowe, zapoznanie uczestników z aktualnymi interpretacjami organów podatkowych oraz z orzeczeniami sądowymi istotnymi z punktu widzenia sektora leśnego z uwzględnieniem jego specyfiki.

Sprawdź szczegóły

Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz osób niebędących pracownikami w 2020 roku – w tym konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS.

Data publikacji 22.07.2020 r.Zagadnienia związane z podróżami służbowymi są przedmiotem zainteresowania wielu osób ze służb finansowych przedsiębiorstw. Celem szkolenia jest aktualizacja informacji w tym zakresie i zdobycie wiedzy na temat rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników jak i osób niebędących pracownikami w 2020 roku.

Sprawdź szczegóły

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Podatki 2021 – profesjonalnie i praktycznie o zmianach w prawie podatkowym.

Data publikacji 16.07.2020 r.Rok 2021 niesie ogromne wyzwania dla kadry menadżerskiej i księgowej. Wejdą w życie kolejne zmiany w prawie podatkowym, ale też pojawią się nowe możliwości po zaskakującym w tym zakresie roku 2020, który obfituje w niespodzianki zarówno w aspekcie epidemii globalnej koronawirusa, ale też licznych restrukturyzacji krajowej regulacji prawnej i podatkowej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze specjalistycznym szkoleniem, podczas którego nasz ekspert przybliży tę problematykę.

Sprawdź szczegóły

Michał Krawczyk

Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

Data publikacji 08.07.2020 r.Kryzys wynikający z COVID-19 oraz związane z tym niedobory w budżecie Państwa, jak i zmiany w JPK_VAT polegające na uszczegółowieniu danych przekazywanych organom podatkowym, mogą spowodować nasilenie się czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, czy kontroli celno-skarbowych, których zadaniem będzie poszukiwanie uszczupleń podatkowych lub niewłaściwego rozliczenia podatkowego, środków otrzymanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia poświęconego temu zagadnieniu.

Sprawdź szczegóły

Raportowanie schematów podatkowych – nowy obowiązek podatników i nie tylko…

Data publikacji 03.07.2020 r.1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy w zakresie przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Celem szkolenia jest omówienie wprowadzonej instytucji raportowania, określenie kogo dotyczą nowe przepisy ,wskazanie obowiązków ciążących na firmach oraz sposobów ich realizacji. W trakcie szkolenia omówiony zostanie także zakres i sposób wdrożenia wewnętrznej procedury MDR.

Sprawdź szczegóły

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Praktyczne aspekty nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA.

Data publikacji 26.06.2020 r.Szkolenie ma na celu przedstawienie szczegółowych informacji o nowej strukturze logicznej JPK_V7, która zastąpi zarówno deklarację VAT-7(K) jak i dotychczasową strukturę ewidencji VAT, czyli JPK_VAT. Ekspert omawia przede wszystkim praktyczne aspekty prezentacji transakcji w nowej strukturze JPK na przykładach zaprezentowanych w plikach demonstracyjnych.

Sprawdź szczegóły

VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19.

Data publikacji 22.06.2020 r.Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych podmiotów leczniczych, rozliczających podatek VAT. Ekspert omawia najważniejsze zmiany prawne, które weszły w życie w 2020 roku, w tym te wynikające z pandemii COVID-19 oraz wskazuje jak należy się do nich przygotować.

Sprawdź szczegóły

Michał Krawczyk

VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku.

Data publikacji 17.06.2020 r.Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciami towarów. Porusza ono również specyfikę prezentacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7 od października 2020 r.

Sprawdź szczegóły

Wykorzystanie oraz zwrot pożyczki z PFR i dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP/PUP w perspektywie prawno-podatkowej. Jak bezpiecznie wykorzystać i rozliczyć przyznane dofinansowanie?

Data publikacji 02.06.2020 r.W trakcie szkolenia poświęconego kwestii rozliczeń otrzymanych subwencji uczestniczy uzyskają praktyczną wiedzę jakie konsekwencje dla firmy rodzi korzyść majątkowa w postaci udzielonego dofinansowania.

Sprawdź szczegóły

Ceny transferowe. Bieżące regulacje i ich modyfikacje w latach 2017-2020.

Data publikacji 29.05.2020 r.Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z regulacjami w zakresie cen transferowych, które w ostatnich latach podlegają dynamicznym modyfikacjom. Określi do jakich zdarzeń należy przygotować dokumentację cen transferowych, ale także punkt widzenia organów podatkowych na tę kwestię.

Sprawdź szczegóły

Michał Krawczyk

Nowa struktura JPK_VAT-7M(K) zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz zmiany wprowadzone w pliku JPK_FA

Data publikacji 22.05.2020 r.Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczestników w zakresie zagadnień dotyczących ujednoliconej formy elektronicznej plików o formacie strukturalnym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.

Sprawdź szczegóły

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Podatki 2020 w obliczu COVID-19. Kompleksowe omówienie zmian.

Data publikacji 21.05.2020 r.Zapraszamy Państwa na szkolenie PODATKI 2020 z uwzględnieniem zmian prawnych wywołanych przez stan epidemii COVID-19. W następstwie wejścia w życie licznych rozporządzeń oraz ustaw nowelizujących liczących łącznie ponad 250 stron, wprowadzono nowe instrumenty prawne, z czego część dotyczy aspektów podatkowych.

Sprawdź szczegóły

« » strona 1 / 2

— Szkolenia Multimedialne

Zmiany w CIT od 2020 r.

Data publikacji: 25.06.2020 r. Rok 2020 przyniósł liczne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Ich zakres w trakcie roku podatkowego został dodatkowo poszerzony w związku z epidemią COVID-19. W krótkim czasie wprowadzono szereg ustaw antykryzysowych, które m.in. zmieniły także przepisy w zakresie CIT. W ramach szkolenia Ekspert szczegółowo wyjaśnia najważniejsze związane z tym zagadnienia, których znajomość jest niezbędna z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy.

Sprawdź szczegóły

Pracodawca i przedsiębiorca w obliczu COVID-19 – aspekty podatkowe.

Data publikacji: 17.04.2020 r. Stan epidemii COVID-19 spowodował w Polsce wiele zmian prawnych. Ekspert skupia się przede wszystkim na kwestiach podatkowych i regulacjach jakie w tym zakresie przewidział ustawodawca wobec pracodawców, przedsiębiorców i osób samozatrudnionych.

Sprawdź szczegóły

Specustawa – zakres podatkowej pomocy państwa dla firm w związku z epidemią koronawirusa (część 2).

Data publikacji: 14.04.2020 r. Szkolenie porusza zagadnienia podatkowe związane ze specustawą, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa.

Sprawdź szczegóły

Specustawa – zakres podatkowej pomocy państwa dla firm w związku z epidemią koronawirusa (część 1).

Data publikacji: 07.04.2020 r. Szkolenie porusza zagadnienia podatkowe związane ze specustawą, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa.

Sprawdź szczegóły

Zmiany podatkowe w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych.

Data publikacji: 19.03.2020 r. Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji na temat zmian w podatku VAT i CIT, które dotykają podmioty wodnokanalizacyjne i zasad ich stosowania w celu uniknięcia kar.

Sprawdź szczegóły

Podatek dochodowy (CIT) w podmiotach leczniczych.

Data publikacji: 16.03.2020 r. Celem szkolenia jest wskazanie najważniejszych zmian w podatku dochodowym, które dotykają podmioty lecznicze i zasad ich stosowania w celu uniknięcia sankcji. Ekspert omawia m.in. takie zagadnienia jak: biała lista, mechanizm podzielonej płatności; ulga na złe długi czy raportowanie schematów podatkowych.

Sprawdź szczegóły

ABC podatku VAT – zasady ustalania zobowiązania podatkowego.

Data publikacji: 02.03.2020 r. Szkolenie ma na celu omówienie zagadnień z zakresu podatku VAT w szczególności dotyczących zasad określania zobowiązania podatkowego. Ekspert prezentuje podstawowe reguły i obowiązki związane z ustalaniem podatku od towarów i usług.

Sprawdź szczegóły

JPK_V7: deklaracja VAT i JPK_VAT w jednym.

Data publikacji: 25.02.2020 r. Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji o nowych obwiązkach ewidencyjnych podatników VAT czynnych polegających na składaniu ujednoliconego pliku JPK zawierającego deklarację VAT oraz dotychczasowy plik z ewidencją VAT, czyli JPK_VAT. Omawia najważniejsze zagadnienia związane danymi zawartymi w strukturze JPK_V7.

Sprawdź szczegóły

BDO – nowości od 2020 r. i ostanie zmiany w gospodarce odpadami.

BDO – nowości od 2020 r. i ostatnie zmiany w gospodarce odpadami.

Data publikacji: 29.01.2020 r. Celem szkolenia jest omówienie istotnych zmian w zakresie gospodarowania odpadami jakie nastąpiły od 1 stycznia 2020 roku, z uwzględnieniem m.in. takich kwestii jak: rejestracja w BDO, zasady prowadzenia ewidencji w bazie, sprawozdawczość czy opłata recyklingowa.

Sprawdź szczegóły

Ceny transferowe od 1 stycznia 2019 r.

Data publikacji: 21.01.2020 r. Szkolenie omawia istotne zmiany w przepisach dotyczących tematyki cen transferowych z uwzględnieniem m.in. takich elementów jak: dokumentacja cen transferowych, warunki transakcji czy procesy realizowane z udziałem podmiotów powiązanych.

Sprawdź szczegóły

Zasady odbioru i ewidencja odpadów w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Data publikacji: 15.01.2020 r. Szkolenie omawia zmiany prawne w zakresie przekazywania i ewidencjonowania odpadów od 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem zasad uzyskania wpisu w Rejestrze BDO. Zawiera również praktyczną prezentację poruszania się po najważniejszych elementach systemu.

Sprawdź szczegóły

ABC podatku VAT – podstawy prawne, podmiot i przedmiot opodatkowania oraz obowiązek podatkowy.

Szkolenie swym zakresem obejmuje zagadnienia związane z podatkiem VAT. Ekspert szczegółowo wyjaśnia definicje oraz podstawy prawne a także wskazuje jak skonstruowany jest podatek od towarów i usług oraz kto mu podlega. Data publikacji: 17.12.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Mechanizm podzielonej płatności i „biała lista” w podmiotach leczniczych.

Szkolenie swym zakresem obejmuje dwie istotne nowelizacje przepisów podatkowych – „białą listę” rachunków bankowych oraz mechanizm podzielonej płatności, analizując je z punktu widzenia stosowania przez podmioty lecznicze. Data publikacji: 10.12.2019 r.

Sprawdź szczegóły

PODATKI 2020 – czyli o czym każdy podatnik powinien wiedzieć.

Szkolenie swym zakresem obejmuje najważniejsze nowelizacje przepisów podatkowych na rok 2020, ze szczególnym naciskiem na praktyczne aspekty wprowadzanych zmian. Data publikacji: 05.12.2019 r.

Sprawdź szczegóły

ppk

PPK – wszystko co zatrudniony wiedzieć powinien.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia przyszłych uczestników tego systemu oraz zwrócenie uwagi na kwestie budzące najwięcej wątpliwości. Data publikacji: 25.11.2019 r.

Sprawdź szczegóły

PPK – najważniejsze zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zagadnienia opracowane zostały w formie pytań i odpowiedzi poruszających najbardziej istotne kwestie związane z tą tematyką. Data publikacji: 20.11.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Zmiany w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych – QUICK FIXES 2020.

Celem szkolenia jest omówienie istotnych zmian dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciami towarów i usług. W szczególności, przeanalizujemy nowości, które nastąpią od 1 stycznia 2020 r. w związku ze zmianą dyrektywy VAT 2006/112/WE. Data publikacji: 25.10.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Przełomowe zmiany w VAT. Split Payment, Biała Lista Rachunków Bankowych, pakiet zmian uszczelniających oraz nowa matryca VAT.

Druga połowa 2019 roku to okres wielu przełomowych zmian w zakresie podatku VAT. Obowiązkowy Split Payment, biała lista rachunków bankowych czy nowa matryca VAT to tylko niektóre z tematów poruszanych na szkoleniu. Ekspert szczegółowo omawia zakres nowelizacji przepisów, kładąc szczególny nacisk na ich praktyczne stosowanie i wskazując nowe obowiązki podatników. Data publikacji: 20.08.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Rewolucyjne zmiany w ustawie o PIT. Likwidacja PIT dla młodych, zmiana stawki z 18% na 17% oraz inne obowiązki płatników podatku dochodowego w 2019 roku.

Analizujemy najważniejsze zmiany w podatku PIT z naciskiem na najnowsze regulacje prawne, jakie wchodzą w życie od sierpnia i października 2019 roku. Data publikacji: 29.07.2019 r.

Sprawdź szczegóły

Raportowanie schematów podatkowych – nowy obowiązek podatników i nie tylko…

Ekspert analizuje nowe przepisy podatkowe, określa kogo dotyczą i wskazuje obowiązki ciążące na podatnikach w zakresie raportowania schematów podatkowych oraz sposoby ich realizacji. Szczegółowo omawia definicję schematu podatkowego, rodzaje formularzy MDR i ich zakres, jak również sankcje dla podatników wynikające z niestosowania nowych regulacji prawnych. Data publikacji: 31.05.2019 r.

Sprawdź szczegóły

« » strona 1 / 2

— Interpretacje Prawne

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Zatrzymany zysk na kapitale zapasowym w obliczu COVID-19.

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Za jaki okres wykazywać podatek VAT wynikający z faktury korygującej?

Data publikacji: 31.03.2020 r.

JPK_VAT – czego nie można wykazać dokumentem zbiorczym?

Data publikacji: 31.03.2020 r.

JPK_VAT – jak wykazać numery faktur zakupu?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy dopuszczalne jest poprawienie błędów formalnych w fakturze zarówno notą jak i fakturą korygującą?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

JPK_VAT – jak ująć duplikat faktury?

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Kurs waluty przy korygowaniu VAT – transakcje wyrażone w walutach obcych – zmiana stanowiska organów podatkowych.

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Czy dopuszczalna jest zapłata mechanizmem podzielonej płatności (MPP) na rachunek osobisty?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Zasady przekazywania odpadów pomiędzy różnymi miejscami prowadzenia działalności gospodarczej?

Data publikacji: 04.03.2020 r.

JPK_VAT – czy wykazywać fakturę anulowaną?

Data publikacji: 13.02.2020 r.

Na jakich zasadach pracodawca może podwyższyć swoją wpłatę do PPK?

Data publikacji: 13.02.2020 r.

PPK a osoby na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym lub zasiłku macierzyńskim.

Data publikacji: 06.02.2020 r.

W jaki sposób przekazywać odpady po 1 stycznia 2020 roku?

Data publikacji: 30.01.2019 r.

Odliczenie od podatnika niezarejestrowanego jako VAT czynny – najnowsze interpretacje.

Data publikacji 30.01.2020 r.

Metody potwierdzenia otrzymania faktury korygującej – alternatywne formy akceptowane przez organy podatkowe.

Data publikacji 21.01.2020 r.

Zagraniczny podatek VAT a przychody i koszty podatkowe – zmiana stanowiska organów podatkowych.

Data publikacji 21.01.2020 r.

Wykreślenie rachunku bankowego z Białej Listy Rachunków Bankowych pomiędzy dniem zlecenia przelewu a dniem realizacji przelewu.

Data publikacji 03.01.2020 r.

Zmiana pracodawcy i możliwość transferu środków do nowego miejsca zatrudnienia.

Data publikacji 03.01.2020 r.

Obowiązkowy Split payment a faktury ze stawką VAT 0%.

Data publikacji 03.01.2020 r.

Split payment a ulga na złe długi.

« » strona 1 / 2

— Porady Ekspertów

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Ulga dla młodych w zeznaniu za 2019r. po zmianach ustawy o zapobieganiu COVID-19?

Data publikacji: 31.03.2020 r.

Czy przy każdym niewidocznym na białej liście rachunku bankowym podmiot medyczny powinien wysyłać zawiadomienie ZAW-NR?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Czy zapłata mechanizmem podzielonej płatności chroni podmiot medyczny przed sankcjami w podatku dochodowym z białej listy?

Data publikacji: 16.03.2020 r.

Obowiązkowy Split payment a zapłata w trybie egzekucji administracyjnej.

Data publikacji: 19.02.2020 r.

Co powinien zrobić podmiot jeśli nie dysponuje wagą przy przekazaniu odpadów?

Data publikacji: 10.03.2020 r.

Zapłata Split Payment a faktury korygujące.

Data publikacji: 04.03.2020 r.

Zapłata na rzecz zagranicznego kontrahenta a Biała Lista Rachunków Bankowych.

Data publikacji: 27.02.2020r.

Czy możliwe jest przekazanie zużytej świetlówki do sklepu w którym została zakupiona?

Data publikacji: 27.02.2020r.

Faktury w walucie obcej a obowiązkowy split payment.

Data publikacji: 14.01.2019 r.

Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej uczestnictwa w PPK.

Data publikacji: 14.01.2019 r.

Jak dokonać korekty wpłat do PPK?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Kiedy należy pobrać oraz odprowadzić podatek od wpłaty finansowanej pracownikowi?

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Czy dopuszczalne jest dokonanie wpłaty do PPK po upływie ustawowego terminu (tzw. wpłaty spóźnionej)?

Data publikacji: 30.10.2019 r.

Płatność podzielona w spłatach ratalnych i niepełnych.

Data publikacji: 24.10.2019 r.

Karty paliwowe (w pewnych sytuacjach) dają prawo do odliczenia VAT – DKV a wyrok TSUE.

Data publikacji: 14.10.2019 r.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów - od 1 stycznia 2020 r.

Data publikacji: 05.10.2019 r.

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – aspekty PIT/CIT i VAT.

Data publikacji: 30.09.2019 r.

Podatek u źródła nawet przy zakupach handlowych.

Data publikacji: 05.09.2019 r.

Nie każda korzyść podatkowa jest schematem podatkowym.


— Tematyka Poruszanych Zagadnień —

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach — Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych

Tematyka Zagadnień Poruszanych na Szkoleniach - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług

Podatek od czynności cywilnoprawnych i podatki lokalne

Podatek od czynności cywilnoprawnych i podatki lokalne