Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
5 godzin
Tematyka:
Zatrudnianie cudzoziemców
Termin:
27.05.2021

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób z Ukrainy.

Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka.

Dla pracodawców i pracowników z zagranicy największym problemem są długotrwałe procedury legalizacji pobytu cudzoziemca i jego zatrudnienia.

Niestety, procedury i przepisy zostały dodatkowo skomplikowane obecną sytuacją epidemiologiczną, która wymusiła wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne wersje „tarczy antykryzysowej” regulują również kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców.

Czy skomplikowane i długotrwałe procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemca stały się jeszcze trudniejsze?

Czy cudzoziemcy będą musieli opuścić terytorium kraju?

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?

Jak obecnie wyglądają procedury?

Które terminy zostają odroczone a które nie?

Dla pracodawców problematyczne są również kwestie podatkowe - płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania cudzoziemców w okresie epidemii COVID-19.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce.
2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:

 • obywatele Unii Europejskiej,
 • obywatele państw trzecich - Ukrainy, Rosji, Białorusi,
 • obywatele Wielkiej Brytanii,
 • pobyt czasowy a pobyt stały,

3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii:

 • Kto może wjechać do Polski?    
 • Kto jest kierowany na kwarantannę?
 • Kto jest zwolniony z kwarantanny?   
 • Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii:
 • przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce,
 • przedłużenie terminów opuszczenia Polski,
 • terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały,
 • ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu),
 • obowiązki informacyjne organów administracji.

4. Praca cudzoziemców na terenie Polski:

 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej.
 • Praca w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii.
 • Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany planowane od 2019 r.
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia.
 • Zezwolenie na pracę. 
 • Zmiany obowiązujące od 2018 r. – nowa procedura oświadczeniowa oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce).
 • Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2018.
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii:

 • Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy.
 • Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń.
 • Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii.
 • Świadczenia postojowe i inne dla cudzoziemców.

6. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
 • Miejsce zamieszkania. 
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.    
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych.   
 • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.
 • Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym    
 • Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych): zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom, ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców.
 • Zasady występowania o nadpłaty podatku.
 • Certyfikat rezydencji.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce.
 • Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców    
 • Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1.

7. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:

 • Zasada jednego ustawodawstwa.
 • Zasada równego traktowania.
 • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania.
 • Zasada zachowania praw nabytych.
 • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy.
 • Pracownicy delegowani.
 • Pracownicy transportu międzynarodowego.
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich.
 • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie.
 • Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce.
 • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.
Prowadzący:
Mariusz Makowski
Mariusz Makowski
Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Polimex - Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.
Zaloguj się!