Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
5 godzin
Tematyka:
Podatki
Termin:
24.05.2021

Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej

Kryzys wynikający z COVID-19 oraz związane z tym niedobory w Budżecie Państwa, jak i zmiany w JPK_VAT polegające na uszczegółowieniu danych przekazywanych organom podatkowym, mogą spowodować nasilenie się czynności sprawdzających, kontroli podatkowych czy kontroli celno-skarbowych, których zadaniem będzie poszukiwanie uszczupleń podatkowych lub niewłaściwego rozliczenia podatkowego środków otrzymanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

W związku z powyższym, pragniemy zachęcić do uczestnictwa w szkoleniu, które ma na celu wzbogacenie Państwa wiedzy o praktyczne aspekty dotyczące metod kontroli podatników przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Szkolenie obejmuje zatem zagadnienia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników jak zachować się w razie ewentualnych czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, czy celno-skarbowej poprzez przekazanie wiedzy o uprawnieniach organów podatkowych oraz prawach i obowiązkach podatnika w trakcie poszczególnych procedur kontrolnych.

Dodatkowo w trakcie szkolenia poruszona będzie tematyka posługiwania się w trakcie kontroli przez organy wchodzące w skład KAS plikami JPK_VAT składanymi przez podatników oraz plikami JPK przekazywanymi na żądanie organów podatkowych. Nadmienić należy, że w związku z wiedzą uzyskaną z plików JPK_VAT coraz częściej kontrole będą wszczynane bez zawiadomienia.

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia będą przedstawiane od strony praktyki stosowanej przez pracowników organów w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w firmach. W trakcie szkolenia przekażemy również Państwu jak zachować się przed, w trakcie oraz po zakończeniu czynności sprawdzających, kontroli celno-skarbowej czy kontroli podatkowej oraz ich poszczególnych etapów, którymi najczęściej są badanie ksiąg podatkowych i dokumentów. Odpowiednie zachowanie przed, w trakcie i po postępowaniu, czy po kontroli może zaoszczędzić dalszych problemów będących jego efektem.

Świadomość mechanizmu działania organów kontroli skarbowej i podatkowej, o którą Państwo będziecie bogatsi po szkoleniu, zapewne ułatwi przygotowanie się do spotkania z pracownikami organów kontroli celno-skarbowej i podatkowej oraz usprawni przebieg i złagodzi ewentualne skutki postępowania kontrolnego, czy kontroli podatkowej.

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Formy kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej:

a) Czynności sprawdzające.

b) Kontrola podatkowa.

c) Kontrola celno-skarbowa - nowe przepisy od marca 2017 r.

2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej od powstania Krajowej Administracji Skarbowej:

3. Właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

4. Omówienie przebiegu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:

a) Wszczęcie kontroli (formy, sposoby, podstawy prawne).

b) Procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym wyjątki od zawiadomienia.

c) Czas trwania kontroli celno-skarbowej, a czas trwania kontroli podatkowej.

5. Elementy kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:

a) Badanie ksiąg podatkowych w tym badania JPK:

- JPK_FA a JPK_VAT,

- JPK_FA a JPK_MAG,

- analiza innych plików JPK.

b) Inne czynności dowodowe.

c) Uprawnienia pracowników prowadzących kontrolę.

6. Najczęściej kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej:

a) wydatki jako koszt uzyskania przychodu lub prawo do odliczenia VAT,

b) nabywanie usług niematerialnych,

c) nieopłatne świadczenia w podatku VAT, PIT i CIT,

d) moment powstania obowiązku podatkowego,

e) prawo do stosowania stawki VAT 0% przy dostawie towarów (eksport, WDT).

7. Środki dyscyplinujące podatników w trakcie czynności kontrolnych:

a) Kary porządkowe – zakres oraz procedura nakładania.

b) Konsekwencje karne skarbowe.

8. Prawa i obowiązki kontrolowanego:

a) Jakie są prawa podatnika w związku ze wszczęciem kontroli bez zawiadomienia?

b) Jak przygotować się do kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli?

c) Inicjatywa podatnika w zakresie gromadzenia materiału dowodowego,

d) Czy organ kontrolny może kierować żądania (wezwania) do pracowników kontrolowanego?

e) Elementy prawidłowego wezwania oraz sposób doręczenia a konsekwencje dla podatnika – najczęściej popełniane błędy oraz ich pozytywne skutki dla podatników,

f) Jak reagować w trakcie kontroli na ustne, telefoniczne lub mailowe polecenia kontrolujących?

g) Obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych,

h) Dostęp podatnika do materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie czynności kontrolnych.

9. Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej – protokół, decyzja, wynik, postanowienie.

10. Pełnomocnik w trakcie kontroli:

a) w jakim zakresie pełnomocnik zastępuje kontrolowanego?

b)  kiedy działanie pełnomocnika jest wyłączone?

c) odpowiedzialność pełnomocnika w trakcie kontroli.

11. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.

12. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej:

a) dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%,

b) konsekwencje KKS,

c) podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,

d) pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.

13. Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji - odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.

Prowadzący:
Michał Krawczyk
Michał Krawczyk
Ekspert w zakresie podatków. W branży podatkowej pracuje od 1999 r., natomiast od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, w szczególności w zakresie podatku VAT, procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego (kontrola skarbowa), postępowania podatkowego, również w zakresie podatków PIT i CIT. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.
Zaloguj się!