Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
5 godzin
Tematyka:
Podatek VAT w jednostkach sektora publicznego
Termin:
13.05.2021

Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze zmianami w VAT jakie następują w 2021 r. oraz zwrócenie uwagi na aktualne zagadnienia, które mogą powodować problemy w rozliczaniu VAT i jego ewidencjonowaniu.

Najważniejsze i najbardziej skomplikowane ze zmian to przepisy dotyczące korygowania podatku należnego i naliczonego u sprzedawcy i u nabywcy. Nowe regulacje nie muszą być przez podatników stosowane, bowiem przewidziano możliwość stosowania „starych” przepisów do końca 2021 r.

W toku szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące zmian w zakresie kwoty, od której stosuje się mechanizm podzielonej płatności, zmian w terminach odliczenia VAT oraz możliwości odliczenia VAT od usług noclegowych. Istotne są również zaplanowane zmiany w strukturze JPK_VAT ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania podmiotów publicznych.

Ponadto omówione zostaną bieżące zagadnienia związane ze specyfiką Jednostek Sektora Finansów Publicznych, w tym aktualne orzecznictwo dot. dotacji, czy problemy ze stosowaniem oznaczeń w JPK_VAT dotyczących transakcji związanych z nieruchomościami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli zrozumieć istotę nowych regulacji, przyczyni się do prawidłowego rozliczania VAT i właściwego prowadzenia ewidencji, a także uświadomi konieczność gromadzenia niezbędnej dokumentacji dla celów rozliczeń podatku.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zbliżające się zmiany w ewidencji JPK_VAT:

 • paragony z NIP w ewidencji VAT w 2021 r.
 • zmiany w stosowaniu symboli GTU, m.in. dotyczących części budowli i lokali, usług niematerialnych,
 • radykalne zmiany w stosowaniu oznaczeń MPP (mechanizm podzielonej płatności) oraz TP (podmioty powiązane),
 • oznaczanie GTU i kodami procedur dokumentów RO i WEW,
 • ujmowanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów WEW,
 • przepisy przejściowe.

2. Zasady korygowania podatku VAT z uwzględnieniem Objaśnień podatkowych z kwietnia 2021 r.:

 • korygowanie podatku należnego w sprzedawcy „in minus”:
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in minus”:
 • korygowanie podatku należnego u sprzedawcy „in plus”,
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in plus”.

3. Istotne zmiany dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności od 2021 r.:

 • od jakiej kwoty należy stosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 2021 r.?
 • konsekwencje zmiany limitu dla celów oznaczania faktur, sankcji oraz solidarnej odpowiedzialności w VAT,
 • zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

4. Zmiany w odliczaniu VAT od 2021 r.:

 • wydłużenie okresów odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT w 2021 r. na podstawie faktur wystawionych w 2020 r.
 • odliczanie VAT od usług noclegowych - warunki odliczenia i niejasne zasady,
 • odliczanie VAT za bilety za przewóz osób PKP i PKS.

5. Limity dla nieodpłatnie przekazywanych prezentów o małej wartości.

6. Kasy rejestrujące w 2021 r.:

 • czynności objęte od stycznia 2021 r. obowiązkowymi kasami online,
 • czynności objęte od lipca 2021 r. obowiązkowymi kasami online,
 • zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług wymienionych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • wprowadzenie e-paragonów.

7. Aktualne problemy w rozliczeniach VAT:

 • określanie obowiązku podatkowego dla opłat za użytkowanie wieczyste za 2021 r.,
 • oznaczanie transakcji w JPK_VAT (kody GTU - transakcje dotyczące nieruchomości, kody procedur - oznaczenia TP, dokumenty wewnętrzne, korekty roczne i wieloletnie, itp.),
 • ujmowanie duplikatów faktur w ewidencjach VAT,
 • określanie obowiązku podatkowego dla zaliczek, zadatków i przedpłat (w tym przekształconych z opłaconych wadiów).

8. Bieżące orzecznictwo NSA, m.in.:

 • wyroki NSA I FSK 74/18 oraz I FSK 412/18 - brak opodatkowania dotacji,
 • wyrok NSA w sprawie odliczania VAT od nekrologów i wiązanek pogrzebowych,
 • kontrowersje związane z opodatkowaniem zaliczek dotyczących najmu i dzierżawy.
Prowadzący:
Wojciech Zajączkowski
Wojciech Zajączkowski
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
Zaloguj się!