Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
3 godziny
Tematyka:
VAT
Termin:
09.06.2021

Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie z 2020 roku

Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę księgową i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki.

Adresat szkolenia: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w tym w szczególności nadleśnictwa, jak również inne podmioty, których działalność wiąże się z szeroko pojętą działalnością leśną (zakłady usług leśnych, tartaki, składy drewna itp.).

Cel szkolenia: zaprezentowanie zmian w VAT od 1 lipca 2020 roku , które będą miały wpływ na rozliczenia podatkowe, zaznajomienie z aktualnymi interpretacjami organów podatkowych oraz z najnowszymi orzeczeniami sądowymi istotnymi z punktu widzenia sektora leśnego z uwzględnieniem jego specyfiki.

Harmonogram:

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Matryca VAT od kiedy wchodzi?

1. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i jej zastosowanie w nadleśnictwach:

a) o co można zapytać w trybie WIS? czy wyłącznie o stawkę podatku VAT?

b) czy WIS chroni wyłącznie nadleśnictwo jako podatnika, dla którego został wydany?

c) WIS a interpretacja indywidualna,

d) omówienie wzoru wniosku o wydanie WIS – jak wypełnić wniosek?

2. Zmiana nomenklatury statystycznej dla towarów z PKWiU na CN:

a) jak ustalić CN towaru sprzedawanego przez nadleśnictwo?

b) czy istnieje powiązanie pomiędzy PKWiU a CN?

c) czy w trybie WIS można zapytać również o klasyfikację statystyczną?

3. Zmiana stawek na niektóre towary i usługi:

a) na jakie towary i usługi zmieni się stawka podatku w lasach? – omówienie zmian w załącznikach do ustawy o VAT,

b) czy stawka VAT dla usług gospodarki leśnej pozostaje bez zmian, co z drewnem opałowym?

c) usługi konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym a stawka VAT 8%,

d) stawki VAT przy darowiźnie towarów przeznaczonych dla podmiotów medycznych i OPS.

II. Faktury do paragonów od 2020:

1. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.

a) jak będą wykazywane w JPK faktury do paragonów w nadleśnictwach?

b) kiedy można wystawić fakturę z NIP do paragonu?

c) wystawianie faktur do sprzedaży zafiskalizowanej w 2019 r.

d) faktura do paragonu z NIP – problematyczne sytuacje po stronie nabywcy,

e) sankcje z tytułu wystawienia faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,

f) sankcje z tytułu odliczenia VAT z faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP.

2. Jak prezentować paragony z NIP w JPK?

III. Nowa struktura JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT-7, zmiany w informacji podsumowującej VAT-UE w nadleśnictwach:

 • Likwidacja deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami.
 • Sformalizowane zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów przez nadleśnictwa.
 • Struktura pliku JPK_VAT – część deklaracyjna i ewidencyjna.
 • Nowy zakres danych w ewidencji sprzedaży:
 • nowe oznaczenia dowodów sprzedaży,
 • zakres danych przy eksporcie towarów,
 • oznaczanie poszczególnych rodzajów transakcji,
 • oznaczenia grup towarów i usług,
 • Zakres danych w ewidencji zakupów: dane wynikające z dokumentów zakupu/dokumentów celnych/deklaracji importowych, oznaczenia dokumentów zakupu.
 • Korekty części ewidencyjnej lub deklaracyjnej JPK_VAT.
 • Możliwość wezwania przez urząd skarbowy do korekty JPK_VAT i konsekwencje niedokonania korekty.
 • W jakim terminie nadleśnictwo jako podatnik jest obowiązany skorygować JPK_VAT w sytuacji, gdy sam zauważy błąd.
 • Zmiany we wzorze informacji podsumowującej VAT-UE.

IV. Fakturowanie i refakturowanie w nadleśnictwach - terminy wystawiania faktur i refaktur, kiedy stosujemy noty korygujące a kiedy faktury korygujące, zasady stosowania skonta, faktury elektroniczne, problemy przy wystawianiu faktur zaliczkowych.

V. Świadczenia dla pracowników – wycena, czy można ustalić dla pracownika cenę w wysokości niższej niż rynkowa z punktu widzenia nowych oznaczeń w JPK?

VI. Transakcje unijne - WDT , sprzedaż usług przez nadleśnictwa od 2020 roku:

 • faktura VAT przy WDT oraz przeliczanie kursów walut,
 • korekty podstaw opodatkowania (rabaty, upusty), korekty in plus i in minus – sposób dokumentacji,
 • zaliczki na poczet WDT,
 • dowody formalne przy WDT – co uznawane jest za dowód dostawy.
Prowadzący:
Małgorzata Rzeszutek
Małgorzata Rzeszutek
  dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.
Zaloguj się!