Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
6 godzin
Tematyka:
Gospodarka odpadami
Termin:
18.05.2021

Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów

Prawne zasady gospodarki odpadami oraz sytuacja rynku odbioru odpadów zmieni się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie obowiązujące obecnie zasady ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów z wykorzystaniem bazy danych odpadowych (BDO) lub dokumentów papierowych. Na szkoleniu w formie praktycznej zostanie przedstawiona obsługa podstawowych funkcji w BDO. Dodatkowo zostaną przedstawione najważniejsze zasady obowiązujące w gospodarce odpadami: jak określać kod odpadów, jak magazynować i transportować odpady, kiedy działalność w zakresie gospodarki odpadami wymaga zezwoleń lub innych uzgodnień. Na szkoleniu zostaną wyjaśnione najnowsze zmiany w przepisach ochrony środowiska i kwestie sporne. Z końcem października 2020 roku minął okres składania większości sprawozdań, podczas szkolenia omówimy wszystkie związane z tym kwestie.

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na szkoleniu i po jego zakończeniu.

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem jak i tych nowych.

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne gospodarki odpadami i podstawowe definicje:

 • Co jest odpadem i kiedy kwalifikuje się go jako odpad niebezpieczny lub komunalny?
 • Podstawowe obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów
 • Kiedy urządzenie jest traktowane jako instalacja i czy odpady wytwarzane w czasie jego eksploatacji będą wymagać pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

2. Zgłoszenia, pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami (operat przeciwpożarowy):

 • Czy możemy sami przeprowadzać sortowanie, mycie czy rozbieranie odpadów na części? Czy możemy przyjmować odpady od osób fizycznych i innych przedsiębiorstw?  Kiedy możemy transportować odpady?
 • Kiedy pojawia się potrzeba wystąpienia o pozwolenie na wytwarzanie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

3. Katalog odpadów i zasady kwalifikacji odpadów:

 • Jak przypisać wytwarzane przez siebie odpady do kodu i rodzaju odpadów?
 • Najczęstsze błędy przy klasyfikacji i jak ich unikać

4. Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO oraz dokumentów papierowych (do końca 2020 r.):

 • Zasady działania i obsługi Bazy Danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO)
 • Kto musi prowadzić ewidencje i być zarejestrowanym w BDO? Jakimi sposobami można uniknąć potrzeby rejestracji w BDO?
 • Kiedy wytwarzający odpady nie ma obowiązku ponoszenia opłat za rejestracje w BDO i umieszczania numeru BDO na dokumentach?
 • Pierwsze logowanie do BDO i zasady dodawania użytkowników
 • Wprowadzanie w BDO danych do Kart Przekazania Odpadów (KPO) i Kart Ewidencji Odpadów (KEO)
 • Najczęstsze błędy w procesie przekazywania odpadów i jak ich uniknąć?  Jak szacować wagę odpadów? Co zrobić jeśli odbiorca odpadów nie wystawia nam korekt wagi odpadów? 
 • Składanie rocznych sprawozdań za wytworzone odpady (przedłużenie terminu składania w 2020 roku).
 • Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze dostępu do BDO – jak prowadzić ewidencje w formie papierowej, nowe wzory KPO i KEO.

5. Przekazywanie osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym:

 • Kiedy i jak można przekazać pracownikom odpady np. palety, karton, ziemię?

6. Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców oraz dla przetwarzających odpady:

 • Jak długo można magazynować odpady?
 • Jakie warunki musi spełnić miejsce magazynowania odpadów?
 •  Wymogi przeciwpożarowe - analiza obecnej wersji rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
 • Nowe obowiązki przetwarzających odpady (monitoring, zabezpieczenie roszczeń itp.).

7. Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych

 • Jaki i kiedy oznakować samochód?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do przewozu? Czy można przewozić odpady bez KPO?
 • Jakie wymagania trzeba spełnić aby przewozić odpady niebezpieczne?

8. Sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów

 • Kto i do kiedy musi składać sprawozdania?
 • Zasady wypełniania formularzy sprawozdawczych. Kto wypełnia które działy?
 • Kto może złożyć sprawozdania? -  zasady udzielania pełnomocnictwa do złożenia sprawozdania, opłata za pełnomocnictwo

9. Szykujący się kryzys na rynku odpadów: nieodbieranie odpadów, wzrosty cen. Jak się zabezpieczyć?

Prowadzący:
Jacek Zatoński
Jacek Zatoński
Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody warsztatowe nastawione na interakcje uczestników.
Zaloguj się!