Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
4 godziny
Tematyka:
Prawo pracy
Termin:
26.05.2021

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i szkoleń, HR, osób kierujących pracą pracowników.

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie ma na celu zarówno wyczerpujące przedstawienie regulacji zawartych w Kodeksie pracy dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, jak też treści umów zawieranych w tym zakresie z pracownikami, ze wskazaniem zapisów korzystnych i „niebezpiecznych” dla pracodawcy.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (10 minut)

10.40  –  II część szkolenia

12:00  –  przerwa (10 minut)

12:10  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie podnoszenia kwalifikacji pracowników:

 • definicja,
 • termin i sposób wyrażenia zgody przez pracodawcę, wewnętrzna procedura wyrażenia zgody.

2. Świadczenia obligatoryjne i fakultatywne:

 • urlop szkoleniowy i zwolnienie z części dnia pracy: kiedy przysługują, jak ich udzielamy, podnoszenie kwalifikacji dające i niedające prawa do urlopu szkoleniowego, kiedy udzielamy urlopów szkoleniowych (egzaminy i czas przygotowań do nich, praca dyplomowa, co ze studiami podyplomowymi), zakres świadczeń dodatkowych (fakultatywnych), jakie może przyznać pracodawca.

3. Umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

 • umowa obowiązkowa czy nieobowiązkowa,
 • zakres uregulowań umownych,
 • forma umowy,
 • zasady, na jakich pracownik może uzyskiwać urlop szkoleniowy oraz zwolnienia z całości lub z części dnia pracy,
 • czy i na jakich warunkach pracownik może otrzymać dodatkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • uregulowanie rozliczeń poszczególnych świadczeń przyznanych przez pracodawcę,
 • powtarzanie roku nauki, egzaminów a świadczenia należne od pracodawcy,
 • długość okresu odpracowania, w jakich konkretnie przypadkach pracownik będzie zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia,
 • niedozwolone zapisy umowne.

4. Zwrot kosztów przez pracownika:

 • sytuacje, w jakich można domagać się zwrotu kosztów,
 • co rozumiemy przez niepodjęcie nauki skutkujące obowiązkiem zwrotu kosztów,
 • urlop wypoczynkowy, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, bezpłatny a umowny okres odpracowania podnoszenia kwalifikacji,
 • zakres kosztów pracodawcy podlegający zwrotowi,
 • ustalenie wysokości należnego zwrotu

5. Świadczenia dla pracownika zdobywającego lub uzupełniającego wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż podnoszenie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Prowadzący:
Marek Rotkiewicz
Marek Rotkiewicz
Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).
Zaloguj się!