Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
4 godziny
Tematyka:
Prawo pracy
Termin:
26.05.2021

Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i umów cywilnoprawnych

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych. Na szkoleniu na praktycznych przykładach przedstawiona zostanie metodyka ustalania kwoty potrącenia, przekazana zostanie też niezbędna wiedza do prawidłowego dokonywania potrąceń. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, początkujących jak i dla osób, które obecnie zajmują się płacami.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (10 minut)

10.40  –  II część szkolenia

12:00  –  przerwa (10 minut)

12:10  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę:

a) obowiązki pracodawcy w przypadku wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia pracownika:

 • przygotowanie zestawienia wynagrodzenia dłużnika,
 • oświadczenie o rodzaju przeszkód.

b) ustanie zatrudnienia a zajęcie wynagrodzenia za pracę,

c) obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu,

c) sankcje za niedopełnienie obowiązków.

2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

3. Wynagrodzenie dla celów egzekucji:

a) świadczenia podlegające ochronie tak jak wynagrodzenie za pracę

4. Metodyka dokonywania potrąceń egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń:

a) granice potrąceń,

b) kwoty wolne od potrąceń:

 • zmiana etatu a kwota wolna od potrąceń,
 • różne koszty uzyskania przychodów a kwota wolna od potrąceń,
 • kwota wolna od potrąceń na przełomie roku,
 • wypłata kilku składników wynagrodzenia a kwota wolna od potrąceń,
 • wynagrodzenie pracownika do 26 r.ż a kwota wolna od potrąceń,
 • kwota wolna od potrąceń przy zmianie wymiaru czasu pracy,
 • kwota wolny przy niepełnym wymiarze etatu,
 • kwota wolna uczestnika PPK,
 • nieprzepracowanie miesiąca a kwota wolna.

5. Zmiany w potrąceniach w Tarczy antykryzysowej - wątpliwości:

a) kiedy stosować zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń,

b) oświadczenie pracownika,

c) metodyka obliczania kwoty wolnej od potraceń.

6. Praktyczne przykłady dokonywania potrąceń:

 • potrącenie w przypadku kilku wypłat w trakcie miesiąca,
 • potrącenie w przypadku wypłaty składników za okresy roczne,
 • egzekucja na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • potrącenia ze świadczeń niepieniężnych,
 • potrącenia a należności z tytułu podróży służbowej,
 • potrącenia w przypadku pracownika, który przystąpił do PPK,
 • potrącenia w przypadku pracownika, który nie ukończył 26 r.z.,
 • zbieg potrąceń egzekucyjnych i nie egzekucyjnych,
 • świadczenia niepieniężne.

7. Potrącenia z praw majątkowych po śmierci pracownika.

8. Potrącenie zaliczki i kary pieniężnej.

9. Potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego.

10. Potrącenia dobrowolne:

a) kwoty wolne i granice potrąceń,

b) kolejność potrąceń w przypadku potrąceń dokonywanych bez zgody i za zgodą pracownika.

11. Potrącenia z zasiłków:

a) kwoty wolne od potrąceń,

b) praktyczne przykłady dokonywania potrąceń w przypadku gdy poza zasiłkiem pracownik otrzymał wynagrodzenie i inne świadczenia.

13. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

14. Odliczenia kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności.

15. Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia.

Prowadzący:
Barbara Tomaszewska
Barbara Tomaszewska
Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.   Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).  
Zaloguj się!