Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
12 godzin
Tematyka:
Prawo pracy
Termin:
01-02.07.2021

Prawo pracy dla menadżerów

Dla kogo:

 • dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • dla pracowników planowanych do awansu na stanowiska menedżerskie,
 • dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem operacyjnym.

Cel szkolenia:

Kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania operacyjnego zgodnego z przepisami prawa pracy.

Przedstawione zostaną zagadnienia stosowania prawa pracy w praktyce, od momentu poszukiwania pracownika aż do rozwiązania stosunku pracy.

W sposób praktyczny omówimy kwestie operacyjne dotyczące:

 • prawnych aspektów rekrutacji;
 • nawiązania z pracownikiem stosunku pracy;
 • rozwiązywania stosunku pracy;
 • czasu pracy - a więc planowania i rozliczania grafików;
 • pracy zdalnej;
 • urlopów;
 • praw i obowiązków pracowniczych, w tym możliwości nałożenia kar;
 • dopuszczalności monitorowania pracowników;
 • przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Manager rekrutuje:

1) Ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?

2) Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) - ustalenie dopuszczalności takich metod,

3) Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika,

4) Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne),

5) Okres przetwarzania danych kandydatów,

6) CV bez projektu rekrutacyjnego - jak się zachować?

2. Manager zatrudnia:

1) Umowa przedwstępna a list intencyjny.

2) Rodzaje umów o pracę - umowa na okres próbny, umowa na czas określony, zasada 33 m-cy, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas zastępstwa.

3) Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, o dzieło, kontrakt B2B).

4) Jakich danych osobowych można żądać od pracownika.

5) Dokumenty niezbędne do podpisania wraz z umową o pracę.

3. Manager rozstaje się z pracownikiem:

1) Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

2) Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.

3) Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą.

4) Czy wypowiedzenie umowy o pracę muszę uzasadnić.

5) Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę.

6) Na jakich zasadach mogę zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

7) Wypowiedzenie umowy a zwolnienie lekarskie.

8) Kiedy mogę zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

9) Czy wypowiedzenie umowy o pracę mojemu podwładnemu muszę konsultować ze Związkami Zawodowymi.

10) Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

4. Czas pracy:

1) Podstawowe definicje czasu pracy: doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki.

2) Zasady tworzenia grafików w poszczególnych systemach czasu pracy.

3) Ewidencja czasu pracy.

4) Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie.

5) Prawa w soboty oraz w niedziele i święta.

6) Podróż służbowa a czas pracy.

7) Szkolenia a czas pracy.

8) Dyżur - jak rozliczać.

9) Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

5. Urlopy pracownicze:

1) Ustalanie wymiaru urlopu.

2) Rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy).

3) Urlopy rodzicielskie.

6. Praca zdalna - jak zarządzać Zespołem:

1) Korzyści i zagrożenia dla organizacji, managerów i pracowników.

2) Kontrola podczas pracy zdalnej.

3) Jak zarządzać by zyskać.

4) Wypadki przy pracy podczas pracy zdalnej.

5) Ewidencjonowanie czasu pracy w pracy zdalnej.

7. Stosowanie kontroli Pracowników:

1) Monitorowanie w miejscu pracy - monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności.

2) Wizerunek Pracownika i jego ochrona.

3) Kontrola trzeźwości Pracownika.

4) Pomiar temperatury u Pracownika w związku z zagrożeniem epidemicznym.

8. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy:  

1) Czym różni się mobbing od dyskryminacji, jakie są ich rodzaje.

2) Kto jest odpowiedzialny za zjawiska niepożądane w miejscu pracy.

3) Jakie prawa przysługują pracownikowi.

4) Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym w wynagradzaniu pracownika.

5) Czy pracownik może nagrywać pracodawcę bez jego wiedzy.

6) skutki mobbingu dla organizacji.

7) skutki mobbingu dla ofiary mobbingu.

9. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy:

1) Odpowiedzialność porządkowa pracowników - kary porządkowe, zasady i tryb stosowania, zasady zawiadomienia o ukaraniu, zatarcie kary.

2) Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

Prowadzący:
Joanna Cur
Joanna Cur
Prawnik, specjalista prawa pracy oraz RODO. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy, etyki w biznesie oraz etykiety i savoir vivre w biznesie. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Jako Manager Regionalny przez 9 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG, członek grupy roboczej tworzącej kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji - projekt pod patronatem Pracuj.pl. Na co dzień uczy właścicieli firm, managerów oraz pracowników HR jak nie zginąć w gąszczu przepisów prawa pracy oraz RODO.
Zaloguj się!