Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
12 godzin
Tematyka:
Prawo pracy
Termin:
28-29.06.2021

Prawo Pracy dla pracowników działów HR w nowej rzeczywistości

HR Biznes Partner, specjalista działu HR, specjalista ds. rekrutacji oraz specjalista EB łączą w swojej pracy zarówno zadania z obszaru HR jak i biznesu. Nie sposób tego zrobić bez znajomości prawa pracy, zasad zatrudniania i zwalniania pracowników oraz podstawowych zasad organizacji czasu pracy.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną omówione m.in. kwestie dotyczące wsparcia managerów przez działy HR w obszarze wyboru optymalnej formy zatrudnienia oraz współpracy przy analizie przyczyn i formy rozstania się z pracownikiem. Porozmawiamy również o nakładaniu kar porządkowych, pracy zdalnej, zlecaniu nadgodzin, czasie pracy oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.

To 2-dniowe szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • HR Biznes Partner.
 • Specjalistów działów HR.
 • Specjalistów ds. rekrutacji.
 • Specjalistów Employer Branding.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1:

1. Podstawy prawne zatrudnienia:

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B.
 • Jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w umowach o dzieło od 01.01.2021 r.

2. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę:

 • Nawiązywanie stosunku pracy,
 • List intencyjny a umowa przedwstępna - jakie informacje zawrzeć, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe,
 • Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są wyjątki,
 • Jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony? 
 • W jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?

3. Umowa o pracę:

 • Jakie elementy należy w niej zawrzeć? 
 • Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
 • Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
 • Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy,
 • Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?

4. Praca zdalna:

 • Jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną?
 • Czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej?
 • Co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej?
 • Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
 • Jak potwierdzać pracę w pracy zdalnej?
 • Jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
 • Praca zdalna a praca hybrydowa?
 • Zmiany w kodeksie pracy związane z pracą zdalną.

5. Mobbing i dyskryminacja:

 • Rola HR w przeciwdziałaniu.
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w całej organizacji?
 • Kiedy dochodzi do dyskryminacji w rekrutacji oraz zatrudnieniu?
 • Na czym polega dyskryminacja przy zwalnianiu?
 • Jaka jest rola HR kiedy dochodzą do niego pogłoski o mobbingu?
 • Jakie ryzyka dla pracodawcy związane są z mobbingiem i dyskryminacją?

Dzień 2:

6. Czas pracy - najbardziej problematyczne zagadnienia:

 • Nadgodziny i ich rekompensowanie. Co to jest zasada 1:1,5?
 • Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę?
 • Polecenie pracy w nadgodzinach. Kto może odmówić?
 • Jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy?
 • Podróże służbowe a czas pracy.
 • Jak rozliczać czas pracy w delegacji w ruchomym czasie pracy?
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych - przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy.
 • Lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy.
 • Odpracowanie czasu wolnego pracownika.
 • 9 rodzajów przerw, które są wliczane do czasu pracy.

7. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika:

 • Rodzaje odpowiedzialności.
 • Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
 • Rodzaje kar porządkowych.
 • Kto nakłada karę?
 • Jakie są kryteria nałożenia kary?
 • Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika?
 • Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?

8. Zwalnianie pracowników:

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
 • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 • Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
 • Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
 • Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii.
 • Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy możliwe?

9. Rodzaje odpowiedzialności pracodawcy. Kary za naruszenia.

Prowadzący:
Joanna Cur
Joanna Cur
Prawnik, specjalista prawa pracy oraz RODO. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy, etyki w biznesie oraz etykiety i savoir vivre w biznesie. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Jako Manager Regionalny przez 9 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG, członek grupy roboczej tworzącej kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji - projekt pod patronatem Pracuj.pl. Na co dzień uczy właścicieli firm, managerów oraz pracowników HR jak nie zginąć w gąszczu przepisów prawa pracy oraz RODO.
Zaloguj się!