Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
5 godzin
Tematyka:
VAT
Termin:
10.05.2021

Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia

Podatek VAT jako podatek zharmonizowany w Unii Europejskiej podlega kontroli zgodności polskiej ustawy o VAT z unijnymi regulacjami. Zdarza się, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bardzo często, że dotychczasowa wykładnia (rozumienie przepisów) ustawy o VAT okazuje się niezgodna z prawem unijnym.

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszego krajowego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaprezentowanie i wyjaśnienie konsekwencji wynikających z tych orzeczeń.

Jednym z głównych zagadnień omawianych na szkoleniu będą najbliższe zmiany w pliku JPK_VAT. Pokazane zostaną różnice w ewidencjonowaniu transakcji według obecnych i zmienianych regulacji.

Ostatnia część szkolenia poświęcona zostanie czynnościom nieodpłatnym w VAT, zarówno dotyczącym dostaw towarów, jak i świadczeniom usług.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i pozwoli zapoznać się z nowymi obowiązkami nakładanymi przez ustawodawcę.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zagadnienia bieżące, orzecznictwo, interpretacje:

 • Wyrok TSUE dotyczący rozliczania WNT w sprawie C‑895/19. Jak rozliczać podatek po wyroku?
 • Korekty VAT w transakcjach transgranicznych oraz planowane zmiany w tym zakresie w ustawie SLIM VAT2:
 • korekty „in plus” w WDT oraz w eksporcie towarów i usług,
 • korekty „in plus” w WNT i imporcie usług,
 • korekty „in minus” w zależności od przyczyny korekty w transakcjach WDT, WNT, eksporcie towarów i eksporcie usług.
 • planowane zmiany w zakresie transgranicznych korekt w ustawie SLIM VAT2.
 • Przywóz towarów z UE nabywanych od podatnika z Wielkiej Brytanii – studium przypadku.
 • Karty paliwowe - interpretacja ogólna wydana po wyroku TSUE C‑235/18 i jej konsekwencje.
 • Wyrok TSUE w sprawie C 48/20. Możliwość korekt faktur w trakcie kontroli podatkowej.
 • Wyrok TSUE w sprawie C‑335/19 dotyczący ulgi na złe długi. Zmiany w uldze w ustawie SLIM VAT2.
 • Obowiązek podatkowy przy sprzedaży mediów (energia, elektryczna, gaz, woda, nieczystości, najem, dzierżawa, leasing, ochrona osób, dozór mienia itp.) w świetle wyroku NSA I FSK 1842/16.

2. Zmiany w JPK_VAT - projekt rozporządzenia:

 • wykazywanie paragonów z NIP,
 • wykazywanie paragonów za przejazd autostradą oraz biletów za przewóz osób - rozszerzenie możliwości odliczenia podatku,
 • zmiany w stosowaniu symboli GTU, m.in. dotyczących leków, alkoholi, części budowli i lokali, usług niematerialnych,
 • radykalne zmiany w stosowaniu oznaczeń MPP (mechanizm podzielonej płatności) oraz TP (podmioty powiązane),
 • oznaczanie GTU i kodami procedur dokumentów RO i WEW,
 • ujmowanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów WEW,
 • zmiany w zakresie danych przy imporcie towarów,
 • przepisy przejściowe.

3. Świadczenia nieodpłatne w VAT:

 • czynności skutkujące i nieskutkujące opodatkowaniem – zasady kwalifikacji,
 • nieodpłatne dostawy towarów związane i niezwiązane z prowadzoną działalnością gosp.: artykuły spożywcze, kalendarze, katalogi reklamowe, upominki, alkohol, okulary dla pracowników, kwiaty, wiązanki pogrzebowe,
 • zmiana limitów dla prezentów o małej wartości od 2021 r.,
 • nieodpłatne wydania próbek i prezentów,
 • nieodpłatne świadczenia usług związane i niezwiązane z działalnością gosp.: użyczanie lokali i budynków, użyczanie maszyn i urządzeń podmiotom współpracującym, pakiety medyczne, karnety na basen i kluby fitness, ubezpieczenia, transport do miejsca pracy, ubezpieczenia, posiłki, użyczanie pracownikom samochodów, nekrologi, kondolencje, napoje i posiłki w trakcie spotkań w firmie,
 • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnych.
Prowadzący:
Wojciech Zajączkowski
Wojciech Zajączkowski
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
Andrzej Malenta
Andrzej Malenta
Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.
Zaloguj się!