Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
3 godziny
Tematyka:
Podatki
Termin:
19.05.2021

Nowa spółka kapitałowa w polskim kodeksie spółek handlowych. Prosta spółka akcyjna

Rok 2021 zapisze się w polskiej rzeczywistości prawnej jako rok istotnych zmian w polskim Kodeksie Spółek Handlowych. W życie wejdą bowiem przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego nową spółkę kapitałową - prostą spółkę akcyjną, która ma być odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców w zakresie stworzenia przyjaznej przedsiębiorcom i inwestorom formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, na którym zostaną omówione kluczowe kwestie związane z nową formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10:30  –  przerwa (10 minut)

10:40  –  II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prosta spółka akcyjna - informacje wprowadzające:

a. Czym jest prosta spółka akcyjna i jakie są cechy wyróżniające prosta spółkę akcyjną.
b. Prosta spółka akcyjna a inne spółki handlowe.
c. Komu dedykowana jest prosta spółka akcyjna.

2. Powstanie prostej spółki akcyjnej:

a. Procedura.
b. Wymogi stawiane spółce.
c. Zgłoszenie spółki do rejestru.
d. Rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej.

3. Ustrój majątkowy prostej spółki akcyjnej:

a. Charakter wkładu i jego podstawowe założenia.
b. Wycena wkładów.
c. Sposób ustalania liczby akcji przypadających akcjonariuszowi.

4. Kapitał akcyjny - charakter oraz różnice pomiędzy kapitałem akcyjnym, a kapitałem zakładowym pozostałych spółek kapitałowych.

5. Akcjonariusze:

a. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.
b. Uprawnienia indywidualne.
c. Wyłączenie akcjonariusza.
d. Ustąpienie akcjonariusza ze spółki.

6. Akcje w prostej spółce akcyjnej:

a. Konstrukcja akcji.
b. Akcja niema.
c. Rozporządzanie akcjami.

7. Struktura prostej spółki akcyjnej:

a. Model dualistyczny a model monistyczny.
b. Unormowania dla członków organów prostej spółki akcyjnej.
c. Wygaśnięcie mandatu członka organu.
d. Możliwość wyboru różnych struktur organizacyjnych zarządzania prostą spółką akcyjną i ich konsekwencje.

8. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów prostej spółki akcyjnej:

a. Różnica odpowiedzialności członków organów prostej spółki akcyjnej w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych.
b. Podstawy uwolnienia się członka organu od odpowiedzialności względem spółki.

9. Ochrona wierzycieli prostej spółki akcyjnej:

a. Ograniczenia możliwości wypłat z kapitału akcyjnego.
b. Osobista odpowiedzialność członków zarządu i dyrektorów za zobowiązania spółki w przypadku jej niewypłacalności.

10. Uproszczona procedura likwidacji prostej spółki akcyjnej.

Prowadzący:
Wojciech  Frankiewicz
Wojciech Frankiewicz
Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Prawo oraz Filologia Angielska. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Pekińskiej, gdzie w ramach stypendium konfucjańskiego przez pół roku poznawał język i literaturę chińską. Posiada niemal 6-letnie praktykę w bieżącej obsłudze średnich i dużych przedsiębiorców, którą zdobył w jednej z największych firm doradczych na Dolnym Śląsku. Specjalista prawa pracy, który praktyczne doświadczenie nabył realizując projekty dla średnich i dużych przedsiębiorców (w tym z kapitałem zagranicznym) z branży automotive, spożywczej i usługowej. Na bieżąco wspiera działy HR, a niezależnie reprezentuje pracodawców w trakcie sporów sądowych z pracownikami. Łączy kompetencje w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa umów handlowych. Realizuje projekty związane z prawidłowym funkcjonowaniem u przedsiębiorców zasad przetwarzania danych osobowych (w tym RODO). Miłośnik aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury, zwłaszcza w górach.
Zaloguj się!