Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
5 godzin
Tematyka:
VAT
Termin:
13.05.2021

Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r. (szkolenie od godziny 16:00)

Szanowni Państwo

Od roku 2020 i 2021 ustawodawca po raz kolejny zafundował podatnikom pakiet zmian w podatku od towarów i usług. Same zmiany nie dotyczą nie tylko zasad wystawiania faktur korygujących, ale również sposobu ich wykazywania dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług.

Zmiany dotyczą w szczególności:

 • zasad wystawiania faktur do paragonów,
 • wykazywania faktur korygujących in minus,
 • wykazywania faktur korygujących in plus,
 • zasad stosowania podzielonej płatności,
 • zasada wykazywania faktur i faktur korygujących w JPK,
 • stosowania kursu walutowego dla potrzeb podatku VAT.

Dodatkowo, pomimo braku zmiany przepisów, nastąpiły istotne modyfikacje wykładni przepisów dotyczących:

 • Wystawiania faktur uproszczonych, co znalazło odzwierciedlenie w objaśnieniach podatkowych wydanych przez Ministerstwo Finansów.
 • Stosowania ulgi na złe długi, co wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dodatkowo, oprócz powyższych zagadnień, szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy w zakresie wystawiania faktur, faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych.

Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram:

15:30  –  logowanie uczestników

16:00  –  I część szkolenia

17.30  –  przerwa (15 minut)

17.45  –  II część szkolenia

19:30  –  przerwa (15 minut)

19:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. FAKTURY:

1. Obowiązek wystawienia faktury:

a) w jakich sytuacjach występuje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury bez żądania nabywcy?

b) kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?

c) skutki niewystawienia faktury lub podwójnego zafakturowania tego samego zdarzenia,

d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej (tzw. pustej) lub wadliwej,

e) oznaczenia GTU oraz MPP - jak prawidłowo stosować:

- nowe zasady stosowania oznaczenia MPP od stycznia 2021,

- nowe możliwości kompensowania faktur MPP,

- zasady stosowania oznaczeń GTU oraz MPP do faktur oraz faktur korygujących.

2. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:

a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej - najczęściej popełniane błędy,

b) kilka zaliczek do jednej transakcji a prawidłowe fakturowanie,

c) zaliczka i dostawa towarów w tym samym okresie rozliczeniowym - sposób dokumentowania,

d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej,

e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji - prawidłowe dokumentowanie,

f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej.

3. Faktury do paragonów:

a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez żądania nabywcy?

b) termin wystawienia faktury do paragonu,

c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,

d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,

e) faktury do paragonów - ujęcie w JPK,

f) faktury korygujące do faktur do paragonów - ujęcie w JPK,

g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

4. Faktury uproszczone - przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:

a) kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?

b) numer faktury uproszczonej,

c) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.

d) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.

e) korygowanie faktur uproszczonych,

f) czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?

g) jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?

h) faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

5. Faktury w walucie obcej:

a) kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej? - najczęściej popełniane błędy,

b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?

c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej - metoda „tradycyjna”,

d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej - metoda „alternatywna” od 2021 roku,

e) nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

6. Faktury zakupu:

a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej? - przepisy o VAT/PIT/CIT oraz o rachunkowości;

b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?

c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?

II. FAKTURY KORYGUJĄCE:

1. Zasady wystawiania faktur korygujących:

a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?

b) kilka faktur korygujących do jednej faktury,

c) faktura korygująca a nota korygująca,

d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?

e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?

2. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021.

3. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2022.

4. Faktury korygujące a kurs waluty:

a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym,

b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,

c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego

5. Anulowanie faktury:

a) brak przepisów a praktyka - kiedy można anulować fakturę?

b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury.

III. ULGA NA ZŁE DŁUGI - SKUTKI ORZECZENIA TSUE:

1. Ograniczenia ulgi na złe długi w polskich przepisach o VAT – w szczególności ograniczenia  zakwestionowane przez TSUE:

a) ograniczenie dotyczące statusu nabywcy,

b) ograniczenia czasowe ulgi na złe długi,

2. Wpływ orzeczenia TSUE na przeszłe okresy rozliczeniowe:

a) korekty deklaracji za przeszłe okresy rozliczeniowe,

b) sprawy zakończone ostateczną decyzją organów podatkowych,

c) sprawy zakończone prawomocnymi orzeczeniami sądów administracyjnych,

3. Wpływ orzeczenia TSUE na bieżące oraz przyszłe okresy rozliczeniowe:

a) jak stosować ulgę na złe długi w świetle orzeczenia TSUE?

Prowadzący:
dr Ewelina Skwierczyńska
dr Ewelina Skwierczyńska
Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.
Michał Gabrysiak
Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.
Zaloguj się!