Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
5 godzin
Tematyka:
Branża budowlana i deweloperska
Termin:
01.06.2021

VAT oraz wybrane problemy PIT i CIT w branży budowlanej 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej:

1. Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,

b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie - nowe sankcje w VAT i CIT,

c) zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - druk ZAW NR - analiza wniosku z objaśnieniami.

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment):

a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,

b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,

c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,

d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,

e) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,

f) zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,

g) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,

h) nowe regulacje a prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,

i) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,

j) podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,

l) zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.

3. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK:

a) Oznaczenie typu dokumentu pod kątem obrotu nieruchomościami oraz usług budowlanych,

b) GTU charakterystyczne dla branży budowlanej i deweloperskiej,

c) Procedury podatkowe wymagające oznaczenia w JPK_V7M(K) z perspektywy branży budowlanej i deweloperskiej.

4. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej:

a) pojęcie dostawy nieruchomości,

b) protokół jako moment wykonania usługi budowlanej – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-,224/18 Budimex S.A.),

c) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,

d) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – nowa linia orzecznictwa sądowego,

5. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:

a) stosowanie stawki 8% w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym,

b) stawka VAT właściwa dla usług budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego,

c) pojęcie terenów budowlanych i możliwość stosowania zwolnienia z VAT przy dostawie gruntów,

d) zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC - pole do optymalizacji podatkowej,

e) zwolnienia obligatoryjne a zwolnienia fakultatywne przy dostawie nieruchomości.

II. Wybrana problematyka rozliczeń CIT i PIT w branży budowlanej i deweloperskiej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:

• sprzedaż lokalu - umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia - data powstania przychodu podatkowego,

• moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna,

• refakturowanie - kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

• rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,

• realizacja kontraktu budowlanego, roboty w toku - szczególny rodzaj kosztu, identyfikacja momentu powstania KUP,

• koszty sprzedaży lokali, czynności deweloperskie, problematyka zawiązania wspólnoty mieszkaniowej,

• mechanizm cienkiej kapitalizacji - limit odsetek przy rozliczeniu pożyczek przez spółki osobowe posiadające tego samego wspólnika,

• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności - możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

Prowadzący:
Michał Gabrysiak
Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.
Zaloguj się!