Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
3 godziny
Tematyka:
Pracownicze Plany Kapitałowe
Termin:
24.05.2021

Warsztat szkoleniowy - przygotowanie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK przez jednostkę sektora finansów publicznych

Szkolenie skierowane jest dla jednostek sektora finansów publicznych, które w terminie do 26 marca 2021 r. powinny wybrać instytucję finansową oraz zawrzeć z nią umowę o zarządzanie PPK. Większość jednostek sektora finansów publicznych nie będzie musiała stosować ustawy prawo zamówień publicznych przy wyborze instytucji finansowej, jednak nie zwalnia ich to z zachowania w procedurze wyboru zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Oznacza to konieczność przygotowania oraz opublikowania zapytania ofertowego. Podczas warsztatów omówimy sugerowane kryteria wyboru oraz ich wagę. Wskażemy także pozostałe, kluczowe elementy, które powinny zostać ujęte w treści zapytania ofertowego.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10:30  –  przerwa (10 minut)

10:40  –  II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wskazanie zasad obliczania wartości zamówienia PPK, na gruncie nowej ustawy prawo zamówień publicznych:

a. ustalenie sumy wpłat od podmiotu zatrudniającego i uczestników PPK;
b. ustalenie kwoty dopłat od państwa - tj. wpłat powitalnych i dopłat rocznych;
c. obliczenie szacunkowej wartości wynagrodzenia, jakie pobierze instytucja finansowa z tytułu prowadzenia PPK.

2. Wskazanie możliwych zasad porównania “warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK” przez instytucje finansowe:

a. porównanie opłat za zarządzanie, opłat success fee oraz opłat dodatkowych.

3. Określenie możliwych kryteriów oceny tzw. “efektywności w zarządzaniu aktywami”:

a. możliwość i zasadność porównania wyników na gruncie FIO, OFE, PPE oraz PPK;
b. dobór metody porównawczej.

4. Porównanie “doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi”:

a.analiza oraz możliwości porównania doświadczenia funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych oraz ubezpieczeniowych;
b. sugerowane kryteria przy porównaniu doświadczenia.

5. Analiza zasadności badania innych kryteriów:

a. wskazanie na możliwość oraz zasadność badania wsparcia dla pracodawcy, pracowników, benefitów oferowanych osobom zatrudnionym.

6. Sugerowana waga poszczególnych kryteriów.

7. Wskazanie pozostałych zapisów, które powinny zostać umieszczone w treści zapytania ofertowego.

Prowadzący:
Paweł Kobierzewski
Paweł Kobierzewski
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie jako prawnik od 9 lat obsługujący podmioty z branży IT oraz e-commerce, które wspomaga w projektach z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w tematyce związanej z ochroną danych osobowych, w tym w tworzeniu polityki bezpieczeństwa, prywatności oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Stale doradza i świadczy w tym zakresie swoje usługi na rzecz lidera internetowego rynku gastronomicznego w Polsce oraz lidera sprzedaży złota inwestycyjnego.
Zaloguj się!