Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
5 godzin
Tematyka:
Prawo pracy
Termin:
24.05.2021

Umowy w biznesie - jak je czytać i jak się zabezpieczać?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie najpopularniejszych umów w obrocie gospodarczym: umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o współpracę/świadczenie usług oraz innych umów, jakie występują w codziennym obrocie.

Szkolenie rozpatruje wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem tych umów w obrocie gospodarczym. Szkolenie podejmuje również aspekty tych umów jako alternatywy do zatrudnienia na umowie o pracę.

W ramach szkolenia w części warsztatowej, prowadząca wspólnie z uczestnikami dokona przeglądu klauzul umownych specyficznych dla każdej umowy, klauzul umownych, które są uniwersalne dla wskazanych umów oraz na podstawie zadań-kazusów zostaną sporządzone poszczególne umowy.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zagadnienia:

- charakterystyka umów cywilnoprawnych,

- prawo pracy a umowy cywilnoprawne - współczesne realia zatrudnienia,

2. Umowa zlecenie:

- elementy umowy zlecenie,

- ryzyka związane z umową zlecenie,

- specyfika umowy zlecenie w obrocie gospodarczym – zastosowanie,

porównanie, orzecznictwo.

3. Umowa o dzieło:

- elementy umowy o dzieło,

- ryzyka związane z umową zlecenie,

- specyfika umowy zlecenie w obrocie gospodarczym – zastosowanie,

porównanie, orzecznictwo.

4. Omówienie specyfiki umowy o współpracę/świadczenie usług:

- przepisy, które mają zastosowanie,

- dostosowanie klauzul umownych.

5. Omówienie klauzul umownych specyficznych bądź uniwersalnych dla umów cywilnoprawnych:

- kary umowne,

- odsetki,

- klauzula poufności,

- zakaz konkurencji,

- możliwości wypowiedzenia umowy,

- rozwiązanie umowy,

- rozwiązywanie polubowne sporów,

- opóźnienia w wykonaniu umowy,

- niewykonanie umowy,

- odpowiedzialność za szkody,

- ukryte opłaty,

- klauzule dotyczące innych umów: umowy dostawy, przechowania, najmu, dzierżawy itd. - jako uzupełnienie szkolenia*

*w tym zakresie możliwość zgłoszenia przez uczestników (przed szkoleniem) potrzeby o dodatkowe poruszenie tematów dotyczących umowy najmu bądź dzierżawy.

Prowadzący:
Aleksandra Godek
Aleksandra Godek
Radca prawny, magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje doświadczenie zdobywała zarówno w instytucjach państwowych, jak i kancelariach prawnych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego, finansów publicznych. Trener z zakresu kadr, umów gospodarczych oraz cudzoziemców, wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wykładowca na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.  
Zaloguj się!