Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Lex4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
3 godziny
Tematyka:
Czas pracy
Termin:
24.05.2021

Czas Pracy w jednostkach samorządowych

Jednym z najważniejszych zadań pracodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego jest prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy. W porównaniu z pozostałymi pracodawcami zadanie jest o tyle trudniejsze, że Kodeksem pracy należy brać pod uwagę również ustawę o pracownikach samorządowych, która zawiera odrębne regulacje dotyczące czasu pracy. Zapisy ustawy o pracownikach samorządowych budzą jednak liczne pytania i wątpliwości interpretacyjne.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi czasu pracy w samorządzie terytorialnym oraz omówienie wszystkich kontrowersji, z jakimi mogą się spotkać podczas wykonywania swoich obowiązków. Wykorzystane zostaną do tego zarówno stanowiska urzędów zajmujących się czasem pracy w samorządzie (np. Główny Inspektorat Pracy, Ministerstwo Pracy), jak również orzecznictwo Sądu Najwyższego. W trakcie szkolenia omówione zostaną również najnowsze regulacje dotyczące pracy zdalnej w urzędzie oraz obowiązujące od 2019 r. zmiany dotyczące sposobu prowadzenia oraz okresu przechowywania ewidencji czasu pracy.

Harmonogram:

8:30 - logowanie uczestników

9:00 - I część szkolenia

10:30 - przerwa (10 minut)

10:40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Praca zdalna w urzędzie:

1. W jaki sposób można zlecić pracę zdalną?

2. Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?

3. Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na pracę zdalną, jeżeli to pracownik wystąpi z takim wnioskiem?

4. Czy można zlecić pracę zdalną inną niż określona w umowie o pracę?

5. Jak dokumentować i ewidencjonować przepracowane godziny?

II. Planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników samorządowych:

1. Systemy czasu pracy, które mogą być stosowane wobec pracowników samorządowych. Czy w samorządzie można wprowadzić zadaniowy lub równoważny czas pracy?

2. Czy pracownicy samorządowi mogą korzystać z tzw. elastycznego (ruchomego) czasu pracy?

3. Skutki stosowania definicji doby pracowniczej oraz tygodnia pracowniczego
w przypadku pracowników samorządowych.

4. Konieczność zapewnienia nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz skutki naruszenia tego obowiązku.

5. Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie.

6. Rozkład czasu pracy pracowników samorządowych. Kiedy i w jakiej formie należy przedstawić pracownikom rozkład czasu pracy? W jakich sytuacjach sporządzanie rozkładu czasu pracy nie jest konieczne? Z jakich powodów i z jakim wyprzedzeniem rozkład czasu pracy może ulec zmianie?

III. Ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019 r.:

1. Nowe elementy ewidencji czasu pracy.

2. Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy kadry zarządzającej oraz osób zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy?

3. Jakie są skutki braku bądź nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy?

4. Okres przechowywania ewidencji czasu pracy.

IV. Praca w godzinach nadliczbowych:

1. Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.

2. Jaka grupa pracowników samorządowych może odmówić wykonywania pracy
w godzinach nadliczbowych?

3. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych poprzez udzielenie czasu wolnego.

4. Możliwość łączenia czasu wolnego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych z urlopem wypoczynkowym. Czy czas wolny może zostać wykorzystany po zakończeniu okresu rozliczeniowego?

5. Wynagrodzenie jako sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych.
Czy pracownicy samorządowi mają prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

6. Praca w godzinach nadliczbowych w tzw. wolną sobotę. Sposoby rekompensowania pracownikom samorządowym pracy przypadającej w takim dniu.

7. Czy pracowników samorządowych obowiązuje roczny limit godzin nadliczbowych?

Prowadzący:
Michał  Podsiedlik
Michał Podsiedlik
Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, posiada doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, a ponadto również m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Zaloguj się!