Porady i artykuły

Jak pozostawanie w dwóch stosunkach pracy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Jak pozostawanie w dwóch stosunkach pracy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje wyłącznie pracownikowi i pracodawca nie może nim dysponować. Jedynie w szczególnych wypadkach pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego…

Czytaj więcej
Obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z opieką nad dzieckiem

Obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z opieką nad dzieckiem

Narzędziem wykorzystywanym przez pracodawców do planowania czasu pracy jest rozkład czasu pracy, zwany również grafikiem lub harmonogramem. Bardzo często mają miejsce sytuacje wymuszające zmianę wcześniej ustalonego grafiku. Mimo to ustawodawca…

Czytaj więcej
Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy z uwagi na długotrwałą nieobecność w pracy oraz częste absencje chorobowe

Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy z uwagi na długotrwałą nieobecność w pracy oraz częste absencje chorobowe

W świadectwie pracy pracodawca ujawnia m.in. informacje, które stanowią podstawę do ustalenia uprawnień pracowniczych u kolejnego pracodawcy lub z ubezpieczenia społecznego. Jedną z nich jest wskazanie informacji o okresach nieskładkowych,…

Czytaj więcej
Zwolnienie z PIT bonów, talonów i kuponów na zakup żywności oraz napojów bezalkoholowych

Zwolnienie z PIT bonów, talonów i kuponów na zakup żywności oraz napojów bezalkoholowych

W ostatnim czasie w prasie pojawiły się informacje z których wynika, że podatnik który rozlicza podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji VAT na podstawie art. 33a ustawy o…

Czytaj więcej
HOT TAX NEWS! Najnowszy wyrok TSUE w polskiej sprawie

HOT TAX NEWS! Najnowszy wyrok TSUE w polskiej sprawie

Dnia 15 kwietna 2021 r. zapadł wyczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dziewiąta izba) w sprawie C‑935/19 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w…

Czytaj więcej
Ile samochodów służbowych może mieć jeden przedsiębiorca – ocena fiskusa

Ile samochodów służbowych może mieć jeden przedsiębiorca – ocena fiskusa

Podatnik przekonywał, że z uwagi na specyfikę działalności, wymagającą codziennego przemieszczania się, niezbędnym narzędziem, umożliwiającym jej prowadzenie, jest samochód. Aktualnie w działalności Wnioskodawca posiada jeden samochód osobowy, który rozlicza zgodnie…

Czytaj więcej
Studia córki to nie koszt podatkowy dla ojca

Studia córki to nie koszt podatkowy dla ojca

Tak wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2021 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0114-KDIP3-1.4011.721.2020.1.AK2. Przedsiębiorca wykonujący praktykę lekarską dentystyczną, zamierzał zatrudnić na podstawie umowy o…

Czytaj więcej
Zapłata kartą przy użyciu terminala płatniczego a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Zapłata kartą przy użyciu terminala płatniczego a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Zwolnienie z ewidencjonowania obrotów na kasie rejestrującej (fiskalnej) obowiązuje, jeżeli sprzedawca otrzyma zapłatę na rachunek bankowy oraz posiada dowody wskazujące, jakiej sprzedaży płatność dotyczyła, a także prowadzi ewidencję, która to…

Czytaj więcej