0% Ukończone
0/11 Kroki

Wstęp do szkolenia.

Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji o nowych obwiązkach ewidencyjnych podatników VAT czynnych polegających na składaniu ujednoliconego pliku JPK zawierającego deklarację VAT oraz dotychczasowy plik z ewidencją VAT, czyli JPK_VAT. Ekspert omawia najważniejsze zagadnienia związane danymi zawartymi w strukturze JPK_V7, określa zmiany jakie zaszły w przepisach w tym zakresie oraz przedstawia sankcje grożące za niewłaściwe wypełnianie obowiązków podatkowych.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

  • zawartość struktury JPK_V7M i JPK_V7K;
  • przepisy przejściowe;
  • korekty JPK_V7
  • nowe dane w części deklaracyjnej;
  • nowe dane w części ewidencyjnej (m.in. typy dokumentów, grupy towarowo-usługowe czy procedury podatkowe);
  • JPK_V7 – sankcje.

Czas trwania szkolenia: 140 min.