Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 roku – JPK_VAT, Stawki VAT, WDT.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od lipca 2020 roku. Dotyczą one przede wszystkim: białej listy podatników, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Jednolitego Pliku Kontrolnego i stawek VAT, warunków stosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych (WDT), ale także kas rejestrujących.

W trakcie szkolenia ekspert przekaże informacje dotyczące wprowadzenia Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma pomóc w identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Jest to szczególnie istotne wobec zmiany  sposobu klasyfikowania towarów i usług następującej od lipca 2020 r.

Ważnym zagadnieniem będzie także nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie deklaracji VAT oraz ewidencji w tym podatku. Wskazane zostaną nowe wymogi ewidencyjne oraz możliwości nakładania kar na  podatników w związku z nieprawidłowościami w przesyłanych plikach JPK_VAT.

Ekspert zajmie się również zmianami w transakcjach WDT, a także rewolucyjnymi modyfikacjami w zakresie rozliczania VAT przy imporcie towarów, skutkującymi brakiem obowiązku zapłaty podatku do urzędu celno-skarbowego.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Zmiany w zakresie białej listy podatników i mechanizmu podzielonej płatności od lipca 2020 roku;
  2. Nowe klasyfikacje statystyczne, Wiążąca Informacja Stawkowa, zmiany stawek podatkowych;
  3. Nowa struktura JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT-7;
  4. Zmiany warunków stosowania stawki 0% przy WDT;
  5. Rewolucja w rozliczaniu importu towarów od lipca 2020 roku;
  6. Kasy fiskalne – zmiany od stycznia i lipca 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h 56 min.