Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, rozliczających podatek VAT i podatek CIT. Jego celem jest wskazanie oraz szczegółowe omówienie najważniejszych zmian, które zostały wdrożone w 2020 roku również w wyniku pandemii – do których jednocześnie podmioty te muszą się przygotować.

Najobszerniejszym i najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także niektórych innych ustaw. Ustawa ta zwana Tarczą antykryzysową weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r. Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych, również przy sporządzaniu nowej struktury JPK-V7M(K) wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys finansowy oraz oczekujące na wejście w życie ważne zmiany w zakresie sprawozdawczości podatkowej.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Wspólna struktura dla deklaracji i ewidencji VAT (JPK-V7M, JPK-V7K) od 1 lipca 2020 r. w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych;
  2. Biała lista po zmianach w związku z „tarczą antykryzysową” w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym;
  3. Stawki VAT po zmianach;
  4. Nowe zasady odliczania darowizn w CIT przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne;
  5. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne;
  6. Ustawy z cyklu COVID-19 (oraz wywołane nimi tzw. „sytuacje kryzysowe”) i ich zastosowanie przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 38 min.