Zmiany w CIT od 2020 r.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Rok 2020 przyniósł liczne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Ich zakres w trakcie roku podatkowego został dodatkowo poszerzony w związku z epidemią COVID-19. W krótkim czasie wprowadzono szereg ustaw antykryzysowych, które m.in. zmieniły także przepisy w zakresie CIT. W ramach szkolenia Ekspert szczegółowo wyjaśnia najważniejsze związane z tym zagadnienia, których znajomość jest niezbędna z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy.

Przedstawiane kwestie omówione zostały pod względem teoretycznym wraz z praktycznymi przykładami, z którymi podatnicy mierzą się na co dzień.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

  • wyłączenie z KUP płatności na rachunek inny niż wskazany w wykazie podatników VAT lub poza MPP;
  • ulga na złe długi w CIT;
  • definicja małego podatnika, obniżona 9% stawka CIT, finansowanie kapitałem własnym;
  • rozliczenie straty oraz indywidualny rachunek podatkowy;
  • podatek u źródła i planowane w tym zakresie zmiany;
  • pakiet osłonowy w CIT związany z COVID-19.

Czas trwania szkolenia: 70 min.