Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla podmiotów leczniczych zmian w podatku VAT i CIT, wchodzących w życie w latach 2019 – 2020, oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych i sądów. Jest ono adresowane do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przedstawione zostały m.in. zmiany dot. stosowania „mechanizmu podzielonej płatności” (MPP), obowiązek zapłaty na rachunek kontrahenta zawarty w wykazie podatników („białej  liście”),  solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek nierozliczony przez dostawcę, likwidacja „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowym – zasady obowiązujące w okresie przejściowym. 

Ekspert omówił także nową „matrycę stawek” ,możliwości uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki zw. i 8% dla wielu spornych dotychczas usług np. adaptacji pomieszczeń do wyrobów medycznych, montażu, usług medycyny pracy, transportu sanitarnego. Objaśnione zostały zmiany dotyczące zastąpienia deklaracji VAT-7 i innych deklaracji rozszerzonym plikiem JPK_VAT.

Dodatkowym, ale bardzo istotnym aspektem szkolenia jest przedstawienie nowego obowiązku sprawozdawczego dotyczącego również podmiotów leczniczych.

 

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Fakturowanie w podmiotach leczniczych;
  2. Zmiany w VAT z uwzględnieniem przepisów ustawy COVID;
  3. Nowe stawki VAT i nowe grupowania towarów i usług, wiążąca informacja stawkowa;
  4. Zmiany stawek VAT w podmiotach leczniczych w tym te po zmianach ustawy COVID;
  5. Kasy fiskalne – od kiedy e-kasy i dla kogo?;
  6. Zasady ewidencjonowania i rozliczania operacji gospodarczych w kasach rejestrujących z uwzględnieniem przesunięcia terminów wdrożenia obowiązkowych kas;
  7. Biała lista podatników i zmiany w zgłaszaniu rachunków ze względu na ustawę COVID;
  8. Zmiany w podatku dochodowym CIT dla podmiotów leczniczych;
  9. Podatek dochodowy od osób fizycznych w aspekcie świadczeń dla pracowników – zmiany wprowadzone ustawą COVID.

Czas trwania szkolenia: 2 h 57 min.