ZFŚS w 2021 r. – zasady prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych obowiązków podatkowych.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji na temat ZFŚS przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2020 roku – w tym również tych związanych z COVID-19. Ekspert zapoznał uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi odnoszącymi się do ujęcia podatkowego zagadnień związanych z ZFŚS oraz dalszych skutków na gruncie ubezpieczeń społecznych. Podczas szkolenia omówione zostały także wybrane zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem ZFŚS.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS, limitu pracowników mających wpływ na tworzenie ZFŚS od
  początku 2018r. oraz zmiany w zakresie wysokości odpisów związanych z regulacjami COVID-owymi od 2020r.
 2. Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu pobytu dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach, klubach
  dziecięcych od 2018r. oraz inne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu działalności socjalnej od 2018r.
 3. Wpływ wyroku TK z 8 lipca 2014r, (K 7/13) dotyczącego imprez integracyjnych na opodatkowania świadczeń z
  ZFŚS oraz podleganie tych świadczeń ubezpieczeniom społecznym.
 4. Ogólny zarys działalności socjalnej pracodawcy.
 5. Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu.
 6. Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu.
 7. Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.
 8. Świadczenia świąteczne dla pracowników i innych osób uprawnionych.
 9. Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne z ZFŚS.
 10. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego
 11. Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja świadczenia urlopowego.
 12. Wysokość odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów w tym odpis na ZFŚS w wysokości wyższej niż odpis
  podstawowy.
 13. Świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS.
 14. „Wczasy pod gruszą” dla emeryta.
 15. Zapomoga z ZFŚS.
 16. Bony towarowe dla emerytów.
 17. Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT.
 18. Środki wycofane z ZFŚS – odpisy nie mogą być kosztem podatkowym.
 19. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu.
 20. Zwolnienie z „oskładkowania” świadczeń z Funduszu.
 21. Warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania
  bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
 22. Problem finansowania z ZFŚŚS tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
 23. Zwiększone limity zwolnień w PIT w 2020 i 2021 w związku z COVID-19.
 24. Działalność socjalna pracodawcy w zakresie podatku VAT: świadczenia na rzecz pracowników a możliwość
  odliczenia podatku naliczonego, problematyka rozliczania VAT przy świadczeniach z ZFŚS, kasa rejestrująca a
  świadczenia na rzecz pracowników, z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r.
  PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.
 25. Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy.
 26. ZFŚS w wydawanych interpretacjach podatkowych, orzeczeniach sądowych i innych.
 27. Dyskusja na tematy zaproponowane przez uczestników związane z ZFŚS.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 4 h 07 min.