ZFŚS w 2020 roku.

ZFŚS w 2020 roku.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z ZFŚS oraz ostatnich zmian prawnych w tym zakresie. Szczegółowo określone zostały zasady tworzenia regulaminów oraz gospodarowania środkami zgromadzonymi w funduszu, definicje osób uprawnionych do uczestnictwa oraz rodzaje świadczeń. Ekspert zajmuje się także tematem ZFŚS w kontekście przepisów RODO.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

  • podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS;
  • cel tworzenia i przeznaczenie środków;
  • zasady tworzenia regulaminów;
  • osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS;
  • rodzaje świadczeń oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego;
  • limity zwolnień podatkowych;
  • dane osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS w kontekście przepisów RODO.

Czas trwania szkolenia: 105 min.