Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP. Praktyczne rozwiązania.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom prawnych i praktycznych aspektów zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski. Udział w szkoleniu zapewni uczestnikom możliwość optymalizacji i zwiększania efektywności prowadzenia postępowań legalizujących zatrudnienie cudzoziemców oraz w toku stale zmieniających się przepisów będzie stanowiło narzędzie niezbędnego monitoringu prawnego. Ekspertka poruszyła również najświeższe zmiany prawne w danej tematyce powstałe w wyniku pandemii COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do tematyki – krótkie omówienie podstawowych pojęć, legalnego przyjazdu oraz pobytu, w szczególności:
  – zależności pomiędzy legalnym wjazdem i pobytem a legalnością pracy;
  – sposoby legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce;
  – omówienie przepisów nowelizujących.
 2. Procedury zatrudnienia cudzoziemców:
  – rodzaje procedur zatrudniania cudzoziemców: bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, zatrudnienie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, praca w związku z uzyskanym zezwoleniem na pracę;
  – typy zezwoleń na pracę;
  – warunki, jakie pracodawca musi spełniać, aby uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca;
  – obowiązki pracodawcy dotyczące zatrudnienia i jego wykonywania;
  – zasady wykonywania pracy w okresie oczekiwania na wydanie decyzji pobytowej (tzw. przebywanie w procedurze);
  – legalność pracy podczas tzw. przedłużenia zezwolenia na pracę;
  – omówienie przepisów nowelizujących.
 3. Zmiany w dobie koronawirusa:
  – przepisy tarczy antykryzysowej;
  – uproszczenia w zatrudnianiu – kogo dotyczą?
 4. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców:
  – definicja i klasyfikacja zachowań jako nielegalne zatrudnienie;
  – katalog przestępstw i wykroczeń przeciwko zatrudnianiu cudzoziemców;
  – kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca i jakie są tego konsekwencje?
  – organy dokonujące kontroli legalności pobytu zatrudnienia cudzoziemców;
  – omówienie przepisów nowelizujących.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 30 min.