Łukasz Żak Ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemca w kontekście pracy w Polsce – aspekty praktyczne. Regulacje i rozwiązania prawne z uwzględnieniem przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie swym zakresem obejmuje zasady legalnego zatrudniania i pobytu cudzoziemców zarówno z obszaru UE jak również z tzw.krajów trzecich czyli m.in. Ukrainy, Białorusi, Rosji czy Turcji. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują również wiedzę na temat podatków i ubezpieczenia  społecznego cudzoziemców oraz możliwości ich ewentualnego delegowania do innych krajów UE. Ponadto omówione zostały specjalne regulacje dotyczące pobytu i prawa do legalnej pracy w Polsce podczas epidemii wirusa COVID-19.

Szkolenie porusza m.in. takie tematy jak:

  • procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP;
  • podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce;
  • umowa o pracę i umowa zlecenie a zatrudnienie cudzoziemców;
  • działalność gospodarcza cudzoziemców jako alternatywna forma współpracy z polskimi zleceniodawcami;
  • skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców;
  • zobowiązania podatkowe i ubezpieczenie społeczne cudzoziemców;
  • delegowanie cudzoziemców za granicę.

Czas trwania szkolenia: 3 h 24 min.