Zatrudnianie cudzoziemców dla praktyków – z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1 stycznia 2019 roku.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Analizujemy najważniejsze zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w naszym kraju. 
W trakcie szkolenia skupiamy się m.in. na takich zagadnieniach jak:

  • wjazd i pobyt cudzoziemców na terenie Polski;
  • dokumenty i zasady legalizujące podejmowanie pracy przez te osoby;
  • kwestie podatkowe w procesie zatrudniania cudzoziemców;
  • składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne;
  • skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów wymienionych zagadnień oraz wskazanie w jaki sposób zastosować je w praktyce.

Czas trwania szkolenia: 2h