Zatrudnianie cudzoziemców dla praktyków – z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1 stycznia 2019 roku.

Current Status
Not Enrolled
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Analizujemy najważniejsze zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w naszym kraju. 
W trakcie szkolenia skupiamy się m.in. na takich zagadnieniach jak:

  • Wjazd i pobyt cudzoziemców na terenie Polski.
  • Dokumenty i zasady legalizujące podejmowanie pracy przez te osoby.
  • Kwestie podatkowe w procesie zatrudniania cudzoziemców.
  • Składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.
  • Skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów wymienionych zagadnień oraz wskazanie w jaki sposób zastosować je w praktyce.