Wynagrodzenia w podmiotach leczniczych.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie omawia problematykę wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w zakresie m.in. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Ekspert szczegółowo i w sposób praktyczny wyjaśnia złożone zagadnienia omawiając najnowsze zmiany w przepisach regulujących ww. tematykę.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

  • ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
  • podwyżki dla pielęgniarek i położnych;
  • wynagrodzenia lekarzy rezydentów – bon rezydencki;
  • wynagrodzenia lekarzy specjalistów.

Czas trwania szkolenia: 50 min.