Wykorzystanie oraz zwrot pożyczki z PFR i dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP/PUP w perspektywie prawno-podatkowej. Jak bezpiecznie wykorzystać i rozliczyć przyznane dofinansowanie?

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Kluczem do prawidłowego rozliczenia subwencji jest przestrzeganie zasad programów pomocowych oraz przepisów podatkowych. W trakcie szkolenia poświęconego kwestii rozliczeń otrzymanych subwencji uczestniczy uzyskają praktyczną wiedzę jakie konsekwencje dla firmy rodzi korzyść majątkowa w postaci udzielonego  dofinansowania.

Przedmiotem szkolenia będzie także omówienie zasad zwrotu subwencji, zarówno z PFR jak i tarczy antykryzysowej. Szkolenie jest przekrojowe – na problem zwrotu subwencji (przyczyn i skutków) trzeba bowiem spojrzeć szerzej, zarówno z perspektywy prawa pracy (czy można zwolnić pracownika?) jak i aspektów podatkowo-księgowych (skutki podatkowe otrzymania, zwrotu i wydatkowania subwencji).

Zestawienie najistotniejszych zagadnień poruszanych na szkoleniu.

1.Tarcza antykryzysowa:

  • na co można przeznaczyć środki i czy stanowią one przychody podatkowe?;
  • zasady zwrotu środków oraz kto i w jakim trybie będzie je weryfikował?;
  • zwalnianie pracowników w okresie dofinansowania;
  • modyfikacje porozumień z załogą.

2. Tarcza finansowa (PFR):

  • czy przyznane środki stanowią przychód podatkowy?;
  • koszty sfinansowane z pożyczki udzielonej w ramach tarczy;
  • zasady zwrotu i umarzania przyznanej pożyczki;
  • skutki nieprawidłowego wydatkowania subwencji;
  • omówienie stanowisk fiskusa i PFR;
  • jakie działania można podjąć jeśli PFR odmówi udzielenia pożyczki.

Czas trwania szkolenia: 2 h 16 min.