Paweł Kobierzewski Radca prawny

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w czasie koronawirusa.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest wskazanie krok po kroku wszystkich czynności, które należy podjąć dla wdrożenia PPK w firmach z drugiej i trzeciej grupy. Wskażemy jaki wpływ na PPK oraz samą procedurę jego implementacji będzie miała pandemia COVID-19 oraz jak wykorzystać obecnie stosowane rozwiązania (np.  powoływanie  przedstawicieli pracowników) aby uprościć wdrożenie planu kapitałowego.

Szkolenie porusza m.in. takie tematy jak:

  • sugerowana procedura i zasady wdrożenia PPK;
  • zasady zapisywania osób do PPK;
  • naliczanie wpłat do systemu;
  • wybór instytucji prowadzącej PPK.

Czas trwania szkolenia: 2 h 50 min.