Michał Krawczyk

VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciami towarów. Porusza ono również specyfikę prezentacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7 od października 2020 r.

Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych budzi wciąż wiele wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o dokumentowanie transakcji WDT od 2020 roku oraz transakcje łańcuchowe. Ekspert wyjaśnia, które z tych transakcji wymagają rejestracji do VAT UE, które należy wykazać w informacjach podsumowujących oraz jaki jest sposób i miejsce opodatkowania tych transakcji.

Niezmiernie ważne dla podatników jest to, że istnieją równolegle dwie – polska i unijna, zasady gromadzenia dowodów, umożliwiające stosowanie stawki VAT 0% przy WDT, w szczególności w sytuacji kiedy towar jest odbierany we własnym zakresie przez nabywcę lub dostarczany transportem własnym przez dostawcę.

Zestawienie najistotniejszych zagadnień poruszanych na szkoleniu.

1. Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe – WNT i WDT:

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów (WNT i WDT);
 • transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów.

2. Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe:

 • rozpoznanie miejsca dostawy – transakcje ruchome i nieruchome;
 • konsekwencje podatkowe wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych;
 • zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020;
 • uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie.

3. Specyfika ujęcia transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7 od października 2020:

 • prezentacja poszczególnych transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7;
 • zgodność danych zawartych w VAT-UE z danymi w JPK_V7;
 • nowe sankcje za niewłaściwe wykazanie transakcji w JPK_V7.

4. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:

 • podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski;
 • polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie.

Czas trwania szkolenia: 4 h 20 min.