Michał Krawczyk

VAT w obrocie międzynarodowym – eksport i import towarów oraz usług.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z towarowymi transakcjami eksportowymi i importowymi oraz związanymi z rozliczeniem świadczenia usług w obrocie międzynarodowym. Rozliczenie tego typu transakcji budzi wiele wątpliwości, w kontekście momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania stawki VAT 0% w   przypadku eksportu towarów, w szczególności zaliczek na tego rodzaju dostawy.

Proszę zwrócić uwagę, że program szkolenia obejmuje zmiany, które nastąpiły od 1 lipca 2020 r. w związku importem towarów.

Niezmiernie ważne dla podatników jest też rozliczenie transakcji usługowych w obrocie międzynarodowym. Szczególnie istotne jest ustalenie, czy w danej sytuacji dochodzi do importu usług, a jeżeli tak, to jak  prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego. Istotna jest też ocena, czy zagraniczny usługodawca, czy dostawca towarów prawidłowo zastosował opodatkowanie transakcji swoim lokalnym podatkiem VAT.

Nie wyklucza to bowiem obowiązku wykazania importu usług. Jest to szczególnie istotne w kontekście skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT związanego z tego rodzaju transakcjami. Korygowanie nieprawidłowych rozliczeń w tym zakresie może bowiem skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Dodatkowo,  jeżeli faktycznie zagraniczny kontrahent prawidłowo zastosował opodatkowanie  swoim lokalnym podatkiem VAT, to staje się to bardzo ważne, gdyż od 2020 r. zmieniły się zasady rozliczania w kosztach i przychodach podatkowych podatku VAT płaconego w innych państwach członkowskich. 

W trakcie szkolenia ekspert przypomina, jak powinien być ujmowany podatek od wartości dodanej (unijny VAT) lub podatek VAT z krajów innych niż unijne jako koszt czy przychód podatkowy.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Towarowe transakcje międzynarodowe (inne niż wewnątrzwspólnotowe):
 • eksport towarów;
 • import towarów;
 1. Towarowe transakcje łańcuchowe inne niż wewnątrzwspólnotowe:
 • konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych;
 1. Międzynarodowe świadczenie usług:
 • import i eksport usług;
 • transport międzynarodowy towarów i osób;
 • międzynarodowy transport osób;
 1. Podatek naliczony:
 • moment odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych;
 1. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:
 • podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejście organów podatkowych;
 • polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejście organów podatkowych;
 • zwrot podatku VAT-REF.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 5 h 10 min.