dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

VAT SLIM – bardzo istotne zmiany w ustawie o VAT od stycznia 2021 r.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie przybliża szeroki zestaw zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, których pakiet Ministerstwo Finansów nazwało VAT SLIM – zapewne dlatego, że zdaniem fiskusa mają one na celu ułatwienie rozliczenia podatku VAT. Wiele z tych modyfikacji ma charakter doprecyzowujący uchwalone wcześniej z niewystarczającą dbałością przepisy.

Ekspert omawia bardzo szczegółowo każdą ze zmian legislacyjnych gdyż wiele z nich znacząco wpływa na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Zmiana zasad rozliczania faktur korygujących;
  2. Nowe możliwości stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT;
  3. Nowe zasady rozliczania zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów;
  4. Zmiana terminu odliczenia podatku VAT;
  5. Możliwości odliczenia VAT od nabywanych usług noclegowych;
  6. Zmiany dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności;
  7. Zmiana danych na „Białej Liście”, czyli w wykazie podatników VAT czynnych;
  8. Zmiana zasad wydawania WIS;
  9. Pozostałe zmiany porządkujące;
  10. Zmiany w stosowaniu procedury TAX FREE.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 15 min.