Urlopy i inne uprawnienia rodzicielskie pracowników.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji na temat uprawnień rodzicielskich pracowników i obowiązków pracodawców w tym zakresie. Ekspert kompleksowo przedstawia związane z tym zagadnienia, uwzględniając zmiany w przepisach obowiązujące od 7 września 2019 r.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

  • nowe uprawnienia członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego;
  • urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski;
  • zasady udzielania urlopu wychowawczego;
  • ochrona trwałości zatrudnienia oraz pozostałe uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Czas trwania szkolenia: 55 min.