Umowy w biznesie – jak je czytać i jak się zabezpieczać?

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

W trakcie szkolenia przekazana została uczestnikom praktyczna wiedza w zakresie najpopularniejszych umów w obrocie gospodarczym: umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o współpracę/świadczenie usług oraz innych umów, jakie występują w codziennym obrocie. W części warsztatowej szkolenia prowadząca wspólnie z uczestnikami dokonała przeglądu klauzul umownych specyficznych dla każdej umowy oraz na podstawie zadań-kazusów zostały sporządzone poszczególne umowy.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do zagadnienia:
  – charakterystyka umów cywilnoprawnych,
  – prawo pracy a umowy cywilnoprawne – współczesne realia zatrudnienia.
 2. Umowa zlecenie:
  – elementy umowy zlecenie,
  – ryzyka związane z umową zlecenie,
  – specyfika umowy zlecenie w obrocie gospodarczym – zastosowanie, porównanie, orzecznictwo.
 3. Umowa o dzieło:
  – elementy umowy o dzieło,
  – ryzyka związane z umową zlecenie,- specyfika umowy zlecenie w obrocie gospodarczym – zastosowanie, porównanie, orzecznictwo.
 4. Omówienie specyfiki umowy o współpracę/świadczenie usług:
  – przepisy, które mają zastosowanie,
  – dostosowanie klauzul umownych.
 5. Omówienie klauzul umownych specyficznych bądź uniwersalnych dla umów cywilnoprawnych:
  – kary umowne,
  – odsetki,
  – klauzula poufności,
  – zakaz konkurencji,
  – możliwości wypowiedzenia umowy,
  – rozwiązanie umowy,
  – rozwiązywanie polubowne sporów,
  – opóźnienia w wykonaniu umowy,
  – niewykonanie umowy,
  – odpowiedzialność za szkody,
  – ukryte opłaty,
  – klauzule dotyczące innych umów: umowy dostawy, przechowania, najmu, dzierżawy itd. – jako uzupełnienie
  szkolenia.

  Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 4 h 30 min.