Ulga IP Box (stawka 5% dla informatyków) i ulga na prace badawczo-rozwojowe.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie dotyczy dwóch interesujących ulg podatkowych skierowanych do innowacyjnych przedsiębiorców: ulgi IP-Box i ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ulgi te mogą mieć zastosowanie do szerokiego zakresu przedsiębiorców, działających w różnorodnych branżach: IT, produkcyjnej, medycznej, farmaceutycznej, rolniczej itp.

Z tego powodu szkolenie może zainteresować zwłaszcza pracowników działów księgowych i finansowych polskich przedsiębiorstw. Skorzystają z niego również osoby zaangażowane w prace badawczo-rozwojowe, decydujące o kolejnych inwestycjach w tym zakresie, a także programiści.

Program i forma szkolenia dopasowana jest do potrzeb wszystkich uczestników. Warstwa teoretyczna przedstawiona została w sposób przejrzysty i możliwie skondensowany, a wszystkie kwestie wyjaśniane są na  praktycznych przykładach. Każda przesłanka zastosowania ulg jest analizowana oddzielnie, metodą „krok  po  kroku”. 

Nie zabraknie odwołań do aktualnych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Przedstawione zostaną także najważniejsze tezy i przykłady wymienione w objaśnieniach MF.

Uczestnicy szkolenia zyskają praktyczną wiedzę w zakresie ustalenia możliwości korzystania z obu ulg, a także prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń zastosowanych rozwiązań.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. IP-BOX – na czym polega i kto może skorzystać z ulgi Innovation Box;
  2. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R);
  3. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP);
  4. Dochody opodatkowane stawką 5%;
  5. Obowiązki ewidencyjne;
  6. Rozliczenie ulgi;
  7. Ryzyka związane ze stosowaniem ulgi i ich minimalizacja;
  8. Ulga IP-BOX w praktycznych pytaniach i odpowiedziach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 45 min.