Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz osób niebędących pracownikami w 2020 roku – w tym konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Zagadnienia związane z podróżami służbowymi są przedmiotem zainteresowania wielu osób ze służb finansowych przedsiębiorstw. Celem szkolenia jest aktualizacja informacji w tym zakresie i zdobycie wiedzy na temat rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników jak i osób niebędących pracownikami w 2020 roku. Podczas szkolenia omówione zostaną także zagadnienia związane z rozliczeniem ww. podróży na gruncie PIT, CIT, VAT i ZUS.

Szkolenie porusza szczegółowo m.in. takie zagadnienia jak:

 • definicja podróży służbowej;
 • miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe;
 • podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych);
 • zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową;
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej;
 • czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej;
 • świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej;
 • dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową;
 • rozliczanie podróży służbowych;
 • podróże osób nie będących pracownikami;
 • świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym i ubezpieczeniach społecznych;
 • wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo-podatkowa klasyfikacja;
 • przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz podróży łączonych;
 • podróż służbowa a oddelegowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h 37 min.