Rewolucyjne zmiany w ustawie o PIT. Likwidacja PIT dla młodych, zmiana stawki z 18% na 17% oraz inne obowiązki płatników podatku dochodowego w 2019 roku.

Current Status
Not Enrolled
Price
Szkolenie dostępne w ramach pakietu
Get Started

Analizujemy najważniejsze zmiany w podatku PIT z naciskiem na najnowsze regulacje prawne, jakie wchodzą w życie od sierpnia i października 2019 roku.
W trakcie szkolenia skupiamy się m.in. na takich zagadnieniach jak:

  • Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 roku.
  • Obniżenie stawki podatkowej w pierwszym progu z 18% do 17%.
  • Podniesienie wysokości kosztów pracowniczych.
  • Bieżące problemy płatników w rozliczeniach zaliczek od dochodów pracowniczych.
  • Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców i artystów.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów wymienionych zagadnień oraz wskazanie w jaki sposób zastosować je w praktyce.