Rewolucyjne zmiany w ustawie o PIT. Likwidacja PIT dla młodych, zmiana stawki z 18% na 17% oraz inne obowiązki płatników podatku dochodowego w 2019 roku.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started
  • zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 roku;
  • obniżenie stawki podatkowej w pierwszym progu z 18% do 17%;
  • podniesienie wysokości kosztów pracowniczych;
  • bieżące problemy płatników w rozliczeniach zaliczek od dochodów pracowniczych;
  • zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców i artystów.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów wymienionych zagadnień oraz wskazanie w jaki sposób zastosować je w praktyce.

Czas trwania szkolenia: 1h 28 min.