Raportowanie schematów podatkowych – nowy obowiązek podatników i nie tylko…

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Analizujemy najważniejsze zagadnienia związane z raportowaniem schematów podatkowych. W szczególności skupiamy się na takich tematach jak:

  • definicja schematu podatkowego;
  • jakie działania czy uzgodnienia należy raportować?
  • w jakich przypadkach nie powstaje obowiązek raportowania?
  • podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych;
  • rodzaje formularzy MDR i ich zakres;
  • wewnętrzna procedura raportowania schematów podatkowych;
  • sankcje dla podatników wynikające z niezastosowania nowych przepisów.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów wymienionych zagadnień oraz wskazanie w jaki sposób zastosować je w praktyce.

Czas trwania szkolenia: 1h 46 min.