Raportowanie schematów podatkowych – nowy obowiązek podatników i nie tylko…

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Większość przedsiębiorstw uważa, że schematy podatkowe ich nie dotyczą – w rzeczywistości jest inaczej…

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy w zakresie przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Pojęcie schematu podatkowego jest definiowane przez Ministerstwo Finansów niezwykle szeroko, w związku z czym obowiązek raportowania dotyczyć może niemal każdego przedsiębiorcy. W praktyce wiele często spotykanych sytuacji może rodzić dla firmy obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które rozwieje te i wiele innych wątpliwości, jakie rodzą się w związku z wejściem w życie nowych przepisów. Wprowadzają one dotkliwe sankcje w postaci kar finansowych oraz zakazów prowadzenia działalności, nie tylko za niewdrożenie  procedur  MDR, ale także za niedopełnienie obowiązków raportowych. Nowelizacja nakłada obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (procedura  MDR) w stosunku do części podmiotów uczestniczących w tworzeniu czy realizacji schematu podatkowego.

Szkolenie porusza m.in. szczegółowo takie zagadnienia jak:
  • cel wprowadzenia przedmiotowych regulacji i podstawy prawne ich stosowania;
  • co należy raportować;
  • jakie podmioty zobowiązane są do raportowania;
  • zasady raportowania schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
  • wewnętrzna procedura raportowania schematów podatkowych;
  • zmiany prawne w tym zakresie planowane na rok 2020.

Każda z tych kwestii została omówiona szczegółowo, wraz z odpowiedziami na wiele pytań budzących liczne wątpliwości interpretacyjne w zakresie właściwego stosowania konkretnych regulacji prawnych.

Czas trwania szkolenia: 2 h 53 min.