Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Pułapki w prawie pracy.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Osoby zajmujące się na co dzień prawem pracy, a zwłaszcza pracownicy działów kadr, napotykają niekiedy na nietypowe sytuacje, których rozwiązanie wymaga czegoś więcej niż proste zastosowanie konkretnego przepisu prawa. Czasami takiej regulacji prawnej w ogóle nie ma, a  nawet  jeżeli  jest,  to  jej  praktyczne  zastosowanie  wywołuje liczne wątpliwości.

W trakcie szkolenia ekspert wskazuje odpowiedzi na takie właśnie, czasem trudne, a kiedy indziej nie zawsze typowe pytania. Dodatkowe wątpliwości pojawiły się również w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i o nich także jest tutaj mowa (np. czy można mierzyć temperaturę pracownika?).

Uczestnicy będą mogli m.in. dowiedzieć się, w jakich sytuacjach zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Omówione zostaną przykłady, kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi tzw. urlopu na żądanie, a także w jakich sytuacjach można narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do praktyków, którzy zajmują się prawem pracy na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników działów kadr, jak również dla wszystkich chcących dowiedzieć się w tej materii więcej aniżeli to, co można wyczytać w Kodeksie Pracy. Uczestnicy będą mogli m.in. dowiedzieć się, w jakich sytuacjach zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Omówione zostaną przykłady, kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi tzw. urlopu na żądanie, a także w jakich sytuacjach można narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.

Szkolenie porusza m.in. szczegółowo takie zagadnienia jak:
  • nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę;
  • czas pracy i jego wyliczanie;
  • urlopy wypoczynkowe;
  • uprawnienia związane z rodzicielstwem;
  • pozostałe „nietypowe” sytuacje związane z tematyką prawa pracy.

Każda z tych kwestii została omówiona szczegółowo, z uwzględnieniem aspektów trudnych, nieoczywistych i odpowiedzią na wiele pytań budzących liczne wątpliwości interpretacyjne w zakresie właściwego stosowania konkretnych regulacji prawnych.

Czas trwania szkolenia: 4 h 37 min.