Prawo pracy a sytuacje kryzysowe w praktyce – obowiązki pracodawcy i pracownika z związku z ustawą o koronawirusie.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian prawnych związanych z obecną sytuacją w Polsce, w tym z wprowadzeniem ustawy o koronawirusie. Ekspert koncentruje się na prawach i obowiązkach pracodawców oraz pracowników. Omawia schematy postępowania w konkretnych przypadkach związanych z sytuacją kryzysową w firmie, porusza kwestię pracy zdalnej, dodatkowego zasiłku opiekuńczego czy kar przewidzianych za naruszenie przepisów.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

  • praca zdalna i przestój w firmie;
  • prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika;
  • dodatkowy zasiłek opiekuńczy;
  • inne formy zatrudnienia;
  • kary za naruszenie przepisów.

Czas trwania szkolenia: 55 min.