Prawo pracy 2019 – kompleksowe ujęcie zmian w Kodeksie pracy w zakresie m.in.: ochrony danych osobowych, świadectw pracy, ochrony przedemerytalnej, mobbingu i dyskryminacji.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Analizujemy najważniejsze zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz inne istotne kwestie jakie zostały zmodyfikowane w tematyce prawa pracy.
W trakcie szkolenia omówimy najistotniejsze z nowych regulacji prawnych skupiając się na takich zagadnieniach jak:

  • najnowsze zmiany w Kodeksie pracy dotyczące świadectw pracy, ochrony przedemerytalnej, mobbingu i dyskryminacji;
  • dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy w kontekście rozporządzenia 2016/679 – RODO;
  • dokumentacja pracownicza – zmiany w Kodeksie pracy;
  • nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej;
  • pracownicze plany kapitałowe;
  • zmiany w zakresie funkcjonowania związków zawodowych.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów wymienionych zagadnień oraz wskazanie w jaki sposób zastosować je w praktyce.

Czas trwania szkolenia: 1h 18 min.