Praktyczny wymiar zmian w prawie pracy w 2020 r. od A do Z.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy najnowszych zagadnień z prawa pracy, zarówno tych już wprowadzonych jak i planowanych w 2020 r. Skierowane jest do kadry zarządzającej, Specjalistów działów HR oraz kadr i płac, którzy chcą w sposób kompleksowy usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu zmian w prawie pracy.

Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie m.in.: prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników, zasad rozliczania czasu pracy oraz urlopów pracowniczych czy korzyści i zagrożeń wynikających z wdrożenia w organizacji pracy zdalnej.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Przedsiębiorca rekrutuje – od A do Z;
 2. Przedsiębiorca zatrudnia – od A do Z;
 3. Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia;
 4. Czas pracy;
 5. Urlopy pracownicze;
 6. Stosowanie kontroli pracowników;
 7. Świadectwa pracy – nowe zasady sporządzania;
 8. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia;
 9. Przedsiębiorca rozstaje się z pracownikiem – praktyczne aspekty;
 10. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO;
 11. Praca zdalna – jak wdrożyć by zyskać;
 12. Omówienie zmian w kodeksie pracy po nowelizacji od 07.09.2019 r.;
 13. Zmiany dotyczące przywrócenia do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego;
 14. Zmiany w Kodeksie pracy w 2020 r.;
 15. Zmiany w prawie pracy w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku – „ustawa covid-owa”;
 16. Omówienie planowanych zmian w 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 30 min.